Hjem

Gruppe 6: Rettsvitenskap

Klassen for humaniora og samfunnsfag

Ordinære medlemmer
Cordero-Moss, Giuditta
Eng, Svein
Graver, Hans Petter
Haugli, Trude
Holgersen, Gudrun
Jacobsen, Jørn
Michalsen, Dag
Skoghøy, Jens E. A.
Smith, Eivind
Sverdrup, Tone
Ulfstein, Geir
Aarli, Ragna


Over 70 år
Bernt, Jan Fridthjof
Boe, Erik Magnus
Bull, Kirsti Strøm
Falkanger, Thor
Krüger, Kai
Selvig, Erling Chr.
Smith, Carsten
Zimmer, Frederik
Aarbakke, Magnus


Antall medlemmer: 21

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS