Hjem

Gruppe 6: Rettsvitenskap

Den historisk-filosofiske klasse

Ordinære medlemmer
Bing, Jon †
Bull, Kirsti Strøm
Eng, Svein
Graver, Hans Petter
Holgersen, Gudrun
Michalsen, Dag
Skoghøy, Jens Edvin A.
Smith, Eivind
Sverdrup, Tone
Zimmer, Frederik

Over 70 år
Bernt, Jan Fridthjof
Boe, Erik Magnus
Falkanger, Thor
Kjønstad, Asbjørn
Krüger, Kai
Selvig, Erling Christian Øverland
Smith, Carsten
Aarbakke, Magnus

Antall medlemmer: 18

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 12 10 90
E-post: dnva@online.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 12 10 90
E-mail: dnva@online.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS