Hjem

Gruppe 8: Religionsvitenskap og teologi

Klassen for humaniora og samfunnsfag

Ordinære medlemmer
Gilhus, Ingvild Sælid
Jacobsen, Knut Axel
Lundhaug, Hugo
Rydving, Håkan
Sandnes, Karl Olav
Stausberg, Michael
Thomassen, Einar
Tønnessen, Aud Valborg

Over 70 år
Asheim, Ivar
Barstad, Hans Magnus
Borgen, Peder
Christoffersen, Svein Aage
Kværne, Per
Montgomery, Ingun
Moxnes, Halvor
Skarsaune, Oskar
Steinsland, Gro
Sæbø, Magne


Antall medlemmer: 18

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS