Hjem

Gruppe 8: Religionsvitenskap og teologi

Den historisk-filosofiske klasse

Ordinære medlemmer
Barstad, Hans Magnus
Christoffersen, Svein Aage
Gilhus, Ingvild Sælid
Jacobsen, Knut Axel
Sandnes, Karl Olav
Skarsaune, Oskar
Stausberg, Michael
Steinsland, Gro
Thomassen, Einar
Tønnessen, Aud Valborg

Over 70 år
Asheim, Ivar
Borgen, Peder Johan
Børresen, Kari Elisabeth †
Furre, Berge †
Kværne, Per
Moxnes, Halvor
Lønning, Per †
Seim, Turid Karlsen 
Sæbø, Magne

Antall medlemmer: 19

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS