Hjem

Gruppe 1: Historie

Klassen for humaniora og samfunnsfag

Ordinære medlemmer
Clavin, Patricia
Deighton, Anne
Lind, Gunner
Salmon, Patrick


Over 70 år
Burk, Kathleen
Drake, Michael
Imhof, Arthur Erwin
Johansen, Hans Christian
Lauren, Paul Gordo
Lovoll, Odd Sverre
Meier, Christian
Nilsson, Bror Göran
Stråth, Bo
Tchoubarian, Alexandre O.
Torstendahl, Rolf
Winter, Jay Murray
Österberg, Eva


Antall medlemmer: 17

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS