Hjem

Gruppe 3: Filosofi og psykologi

Den historisk-filosofiske klasse

Ordinære medlemmer
Emilsson, Eyjólfur Kjalar
Fricke, Christel
Goodman, Gail S.
Hornsby, Jennifer
Meltzoff, Andrew N.
Pinker, Steven A.
Pogge, Thomas Winfried Menko
Railton, Peter
Rayo, Agustín
Tong, Shijun
Williamson, Timothy


Over 70 år
Alanen, Lilli Kristina
Allison, Henry Edward
Annas, Julia
Bergström, Lars Olof
Harris, Paul L.
Jones, Andrew J. I.
Kenny, Sir Anthony J. P.
Kripke, Saul Aaron
Kuhl, Patricia K.
O'Neill, Onora
Parsons, Charles Dacre
Patzig, Guenther †
Perry, John R.
Prawitz, Dag Hjalmar
Trevarthen, Colwyn Boyd


Antall medlemmer: 26

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS