Hjem

Gruppe 5: Filologi og språkvitenskap

Klassen for humaniora og samfunnsfag

Ordinære medlemmer
Alexiadou, Artemis
Dillmann, François-Xavier
Harrison, Stephen J.
Heltoft, Lars
Horne, Merle
Laing, Margaret
Linn, Andrew R.
Mortensen, Lars Boje
Romaine, Suzanne
Vandenbussche, Wim Michiel

Over 70 år
Allén, Sture
Barnes, Michael Patrick
Bergenholtz, Henning
Birkhan, Helmut
Braunmüller, Kurt
Chernigovskaya, Tatiana
Dahl, Östen
Düwel, Klaus
Fisiak, Jacek Izydor
Hardcastle, William
Hunt, Anthony Blair
Jensen, Minna Skafte
Katičić, Radoslav
Laurén, Hans Christer
Lund, Jørn
Mithun, Marianne
Parpola, Simo Kaarlo Antero
Puppel, Stanislaw
Ralph Bo
Sammallahti, Pekka
Teleman, Sven
Trudgill, Peter
Uspenskij, Boris
Voigt, Rainer

Antall medlemmer: 34

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS