Hjem

Gruppe 5: Filologi og språkvitenskap

Den historisk-filosofiske klasse

Ordinære medlemmer
Asztalos, Monika
Benskin, Michael
Braunmüller, Kurt
Chernigovskaya, Tatiana
Dahl, Östen
Dillmann, François-Xavier
Edzard, Lutz E.
Harbsmeier, Christoph
Harrison, Stephen J.
Horne, Merle
Laing, Margaret
Linn, Andrew R.
Lund, Jørn
Mithun, Marianne
Mortensen, Lars Boje
Puppel, Stanislaw
Ralph, Bo
Sammallahti, Pekka Lars Kalervo


Over 70 år
Allén, Sture
Barnes, Michael Patrick
Bergenholtz, Henning
Birkhan, Helmut
Düwel, Klaus
Fisiak, Jacek Izydor
Hansen, Cathrine Fabricius
Hansen, Erik
Hardcastle, William
Huldén, Lars Evert
Hunt, Anthony Blair
Jensen, Minna Skafte
Katicic, Radoslav
Knudsen, Ebbe Egede
Laurén, Hans Christer
Montgomery, Hugo Josias Carl
Parpola, Simo Kaarlo Antero
Stenström, Anna-Brita
Teleman, Sven Ulf Helmer
Trudgill, Peter
Uspenskij, Boris
Voigt, Rainer
Zinkevicius, Zigmas

Antall medlemmer: 41

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS