Hjem

Gruppe 5: Filologi og språkvitenskap

Den historisk-filosofiske klasse

Ordinære medlemmer
Asztalos, Monika
Braunmüller, Kurt
Chernigovskaya, Tatiana
Dillmann, François-Xavier
Edzard, Lutz E.
Harrison, Stephen J.
Heltoft, Lars
Horne, Merle
Laing, Margaret
Linn, Andrew R.
Mortensen, Lars Boje
Puppel, Stanislaw
Romaine, Suzanne
Sammallahti, Pekka Lars Kalervo
Vandenbussche, Wim M.


Over 70 år
Allén, Sture
Barnes, Michael Patrick
Benskin, Michael
Bergenholtz, Henning
Birkhan, Helmut
Dahl, Östen
Düwel, Klaus
Fisiak, Jacek Izydor
Hansen, Cathrine Fabricius
Hansen, Erik †
Harbsmeier, Christoph
Hardcastle, William
Hunt, Anthony Blair
Jensen, Minna Skafte
Katicic, Radoslav
Knudsen, Ebbe Egede
Laurén, Hans Christer
Lund, Jørn
Mithun, Marianne
Montgomery, Hugo Josias Carl
Parpola, Simo Kaarlo Antero
Ralph, Bo
Stenström, Anna-Brita
Teleman, Sven Ulf Helmer
Trudgill, Peter
Uspenskij, Boris
Voigt, Rainer
Zinkevicius, Zigmas

Antall medlemmer: 43

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS