Hjem

Gruppe 5: Filologi og språkvitenskap

Den historisk-filosofiske klasse

Ordinære medlemmer
Asztalos, Monika
Benskin, Michael
Bergenholtz, Henning
Braunmüller, Kurt
Chernigovskaya, Tatiana
Dahl, Östen
Dillmann, François-Xavier
Harbsmeier, Christoph
Harrison, Stephen J.
Horne, Merle
Hunt, Anthony Blair
Laing, Margaret
Linn, Andrew R.
Lund, Jørn
Mithun, Marianne
Mortensen, Lars Boje
Puppel, Stanislaw
Ralph, Bo
Sammallahti, Pekka Lars Kalervo
Voigt, Rainer

Over 70 år
Allén, Sture
Barnes, Michael Patrick
Birkhan, Helmut
Düwel, Klaus
Fisiak, Jacek Izydor
Hansen, Cathrine Fabricius
Hansen, Erik
Hardcastle, William
Huldén, Lars Evert
Jensen, Minna Skafte
Katicic, Radoslav
Knudsen, Ebbe Egede
Kristjánsson, Jónas †
Laurén, Hans Christer
Leech, Geoffrey
Montgomery, Hugo Josias Carl
Oksaar, Els
Parpola, Simo Kaarlo Antero
Stenström, Anna-Brita
Teleman, Sven Ulf Helmer
Trudgill, Peter
Uspenskij, Boris
Zinkevicius, Zigmas

Antall medlemmer: 43

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 12 10 90
E-post: dnva@online.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 12 10 90
E-mail: dnva@online.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS