Hjem

Gruppe 6: Rettsvitenskap

Klassen for humaniora og samfunnsfag

Ordinære medlemmer
Philippe, Xavier


Over 70 år
Bengtsson, Thorsten Bertil
Delpérée, Francis P.
Håstad, Torgny
Ketscher, Kirsten
Langendonck, Jozef Van
Strömholm, Stig
Tuori, Kaarlo Heikki


Antall medlemmer: 8

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS