Hjem

Gruppe 7: Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi)

Den historiske-filosofiske klasse

Ordinære medlemmer
Hedström, Peter
Prieur, Annick
Ramet, Sabrina Petra

Over 70 år
Allardt, Erik
Bernitz, Ulf
Lindbeck, Carl Assar Eugén
March, James G. †
Stefánsson, Björn S.

Antall medlemmer: 8 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS