Hjem

Gruppe 7: Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi)

Klassen for humaniora og samfunnsfag

Ordinære medlemmer
Hedström, Peter


Over 70 år
Allardt, Erik
Bernitz, Ulf
Lindbeck, Carl Assar Eugén
Stefánsson, Björn S.

Antall medlemmer: 5

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS