Hjem

Gruppe 8: Religionsvitenskap og teologi

Klassen for humaniora og samfunnsfag

Ordinære medlemmer
Markschies, Christoph
Rubenson, Samuel

Over 70 år
Aune, David E.
Barton, John
Cappelørn, Niels Jørgen
Engberg-Pedersen, Troels
Hagen, Kenneth George
Hellholm, Nils David Theodor
Jüngel, Klaus Eberhard
Nielsen, Eduard Mikael Vanderborg
Ottosson, Magnus Yngve
Sigurbjörnsson, Einar
Smend, Rudolf
Staats, Reinhart


Antall medlemmer: 14

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS