Hjem

Gruppe 1: Matematiske fag

Den matematisk-naturvitenskaplige klasse

Ordinære medlemmer
Arnold, Douglas N.
Ball, John Macleod
Connes, Alain
Deligne, Pierre René
Ekeland, Ivar
Engquist, Björn
Frigessi, Arnoldo
Keiding, Niels
Tong, Howell

Over 70 år
Atiyah, Sir Michael Francis
Brillinger, David Ross
Carleson, Lennart
Gromov, Mikhail Leonidovich
Kadison, Richard Vincent
Kleiman, Steven L.
Knuth, Donald Ervin
Lax, Peter D.
Lehto, Olli Erkki
Milnor, John Willard
Mumford, David B.
Newman, John Nicholas
Nirenberg, Louis
Palis, Jacob
Peskine, Christian Francois
Schumaker, Larry L.
Serre, Jean-Pierre
Shapiro, Melvyn A.
Sinai, Yakov G.,
Singer, Isadore M.
Szemerédi, Endre
Tate, John Torrence
Thompson, John Griggs
Tits, Jacques
Varadhan, Srinivasa S. R.

Antall medlemmer: 33

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS