Hjem

Gruppe 6: Cellebiologi og molekylærbiologi

Den matematisk-naturvitenskaplige klasse

Ordinære medlemmer
Attwell, David
Bargmann, Cornelia
Dingledine, Ray
Gronenborn, Angela M.
Heldin, Carl-Henrik
Neefjes, Jacques
Rothman, James E.
Scheller, Richard H.
Scott, John Donald
Stevens, Raymond Charles

Over 70 år
Achtman, Mark
Aunis, Dominique
Capra, J. Donald
Collier, R. John
Doolittle, W. Ford
Graybiel, Ann Martin
Lindahl, Tomas
Medlin, Linda Karen
Nilsson, Kenneth
Olsen, Bjørn Reino
van Deurs, Bo


Antall medlemmer: 21

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS