Hjem

Gruppe 6: Cellebiologi og molekylærbiologi

Den matematisk-naturvitenskaplige klasse

Ordinære medlemmer
Attwell, David
Aunis, Dominique
Bargmann, Cornelia
Collas, Phillippe
Dingledine, Ray
Griffiths, Gareth Wyn
Gronenborn, Angela M.
Heldin, Carl-Henrik
Martinez, Aurora
Medlin, Linda Karen
Neefjes, Jacques
Rothman, James E.
Scheller, Richard H.
Scott, John Donald
Stevens, Raymond Charles
van Deurs, Bo

Over 70 år
Achtman, Mark
Capra, J. Donald
Collier, R. John
Doolittle, W. Ford
Graybiel, Ann Martin
Lindahl, Tomas
Nilsson, Kenneth
Olsen, Bjørn Reino


Antall medlemmer: 24

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS