Hjem

Gruppe 7: Medisinske fag

Den matematisk-naturvitenskaplige klasse

Ordinære medlemmer
Blumberg, Richard Steven
Chien, Kenneth Randall
Curry, Fitz-Roy E.
Glover, Joel C.
Hugdahl, Kenneth
Jalkanen, Sirpa T.
Jessell, Thomas M.
Jonsson, Sten Ture Roland
Marder, Eve E
Rubin, Kristofer
Shatz, Carla
Sonnewald, Ursula
Südhof, Thomas C.
Witter, Menno


Over 70 år
Achté, Karl Aimo
Björkhem, Ingemar
Cohen, Maynard Manuel
Cowan, William Maxwell
Ferluga, Dusan
Hirth, John Price
Georgiev, Georgii P
Gjedde, Albert
Grant, Gunnar
Greengard, Paul
Grillner, Sten
Hanson, Lars Åke
Hatle, Liv Kristin
Hultborn, Hans Rurik Albert
Lachmann, Peter Julius
Melchers, Georg Friedrich
Merzenich, Michael M.
Milner, Brenda
Mugnaini, Enrico
O'Keefe, John
Petrov, Rem Victorovich
Raichle, Marcus E.
Rakic, Pasko
Saksela, Eero Juhani
Scheibel, Arnold B.
Shen, Yucun
Sjøvold, Torstein
Smith, Anthony David
Stenflo, Per Johan
Tandon, Prakash Narain
Tienari, Pekka
Whitelaw, Andrew

Antall medlemmer: 46

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS