Hjem

Gruppe 8: Teknologiske fag

Den matematisk-naturvitenskaplige klasse

(Over 70 år
Giæver, Ivar
Hirth, John Price
Hoffman, Darleane Christian
Mason, Sir Basil John

Antall medlemmer: 4

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 12 10 90
E-post: dnva@online.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 12 10 90
E-mail: dnva@online.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS