Hjem

Gruppe 8: Teknologiske fag

Den matematisk-naturvitenskaplige klasse

Ingen ordinære medlemmer under 70 år

Over 70 år
Hirth, John Price
Hoffman, Darleane Christian

Antall medlemmer: 2

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS