Hjem

Gruppeledere

Gruppeledere 2015-2017 

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse

Gruppe 1 Matematiske fag: Professor Dag Normann
Gruppe 2 Astronomi, fysikk og geofysikk: Professor Arne Skjeltorp
Gruppe 3 Geofag: Professor Jan Inge Faleide
Gruppe 4 Kjemi: Professor Einar Uggerud
Gruppe 5 Biologi: Professor Dag Hessen
Gruppe 6 Cellebiologi og molekylærbiologi: Professor Inger Sandlie
Gruppe 7 Medisinske fag: Professor Anne Spurkland
Gruppe 8 Teknologiske fag: May-Britt Hägg

Den historisk-filosofiske klasse

Gruppe 1 Historie: Professor Even Lange
Gruppe 2 Kulturfag og estetiske fag: Professor Lena Liepe
Gruppe 3 Filosofi og psykologi: Professor Bjørn Rishovd Rund
Gruppe 4 Litteraturvitenskap: Professor Jakob Lothe
Gruppe 5 Filologi og språkvitenskap: Professor Else Mundal
Gruppe 6 Rettsvitenskap: Professor Gudrun Holgersen
Gruppe 7 Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi): Øyvind Østerud
Gruppe 8 Religionsvitenskap og teologi: Professor Svein Aage Christoffersen

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS