Hjem

Jordressurser og befolkningsvekst

Geo

23. oktober avholdes et større symposium arrangert av Vitenskapsakademiets Komité for geomedisin - mat, miljø, helse.
Temaet er effektiv bruk av jordressurser til matproduksjon for å kunne dekke behovet til en raskt voksende befolkning.

(05.10.2015) Les mer

Akademiet for yngre forskere stiftes 29. oktober

Forside

Akademiet for yngre forskere er et nytt, tverrfaglig og landsdekkende vitenskapsakademi. Av 160 søkere er 20 nå valgt inn. 29. oktober blir Akademiet for yngre forskere stiftet. På sikt skal akademiet bestå av 40 medlemmer som jobber ved norske forsknings-institusjoner og inntil 10 internasjonale medlemmer som arbeider i utlandet, men som har tilhørighet til et norsk forskningsmiljø. Initiativet til å opprette Akademiet for yngre forskere ble tatt av Det Norske Videnskaps-Akademi med støtte fra Kunnskapsdepartementet.

(25.09.2015) Les mer

Yaras Birkelandpris til Pei Cheng Chua

Pei Cheng Chua mottar Yaras Birkelandpris for 2015 av Pierre Herben.

Yaras Birkelandpris for 2015 tildeles Dr. Pei Cheng Chua (35) for hennes doktorgradsavhandling «Studies on New Classes of Low Dosage Hydrate Inhibitors» fra Universitetet i Stavanger i 2013. Prisen på 100.000 kroner ble overrakt av Yaras teknologidirektør Pierre Herben i forbindelse med årets Birkelandforelesning på Det Norske Videnskaps-Akademi 24. september.

(24.09.2015) Les mer

Nansen Minneforelesning

Utforskning av Polhavet på drivisens premisser

Yngve Kristoffersen

12. oktober holder Yngve Kristoffersen Nansen Minneforelesning på Det Norske Videnskaps-Akademi om utforskning av Polhavet på drivisens betingelser. Han vil ta for seg både vitenskapelige, teknologiske og mentale utfordringer i et hundreårsperspektiv.

(16.09.2015) Les mer

Birkelandforelesningen 2015

Vår forbindelse til verdensrommet

Dr. Terrance Onsager, Birkelandforeleser 2015

Årets Birkelandforelesning "Our Connection to Space" ble holdt av Dr. Terrance Onsager fra USA. Som 17-åring campingturist i Narvik fikk han oppleve nordlyset for første gang. Kanskje ble det til inspirasjon for hans fremtidige yrkesvalg? Onsager er i dag tilknyttet Space Weather Prediction Center i Boulder, Colorado og direktør for International Space Environment Service. Birkelandforelesningen ble holdt på Det Norske Videnskaps-Akademi 24. september.

(08.09.2015) Les mer

Arkiv

<oktober 2015>
MTOTFLS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Arrangementer i tiden fremover

12. oktober 2015 kl 11:30

Nansen Neuroscience Lecture 2015

Foredrag

Sted: The Norwegian Academy of Science and Letters

In the center of your brain are the ‘basal ganglia'. You use them all the time to select which actions to take. How can the basal ganglia learn to string together a sequence of motor actions to accomplish a goal, and how does this process get awry in disease?

12. oktober 2015

Nansen Minneforelesning

Foredrag

Sted: Videnskapsakademiet, Drammensveien 78

Utforskning av Polhavet på drivisens betingelser: Vitenskapelige, teknologiske og mentale utfordringer i et hundreårsperspektiv

Forelesning ved professor Yngve Kristoffersen, Universitetet i Bergen.

20. oktober 2015 kl 12:00

Samarbeid og konflikter mellom Birkeland, Eyde og Wallenberg ved etableringen av Norsk Hydro

Formiddagsmøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Foredrag ved professor Alv Egeland og professor Bjørn Pedersen

22. oktober 2015 kl 18:00

Var svartedauden og pestutbruddene i middelalderens Europa forårsaket av en asiatisk klima-puls?

Akademimøter

Sted: Videnskapsakademiet, Drammensveien 78

Foredrag ved Nils Chr. Stenseth.

Minnetale over Jorolf Alstad ved Jan Petter Omtvedt

Minnetale over Eldrid Straume ved Bergljot  Solberg

23. oktober 2015 kl 09:30

Jordressurser og befolkningsvekst

Fagsymposier

Sted: Videnskapsakademiet, Drammensveien 78

Vi mennesker er avhengige av å utnytte naturen for å produsere mat. Effektiv bruk av jordressursene til matproduksjon er nødvendig for å dekke behovet til en raskt voksende befolkning. Men menneskenes endring av naturmiljøet og jordressursene har sine åpenbare svakheter som innebærer store trusler for fremtidig landbruksproduksjon. I foredrag og debatt vil vi diskutere effektiv matproduksjon i et langsiktig perspektiv i lys av befolkningsveksten.

26. oktober 2015 kl 09:00 - 27. oktober 2015 kl 15:00

Akademisymposiet 2015 - Literature and the Public Sphere

Fagsymposier

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Draammensveien 78, Oslo

Det Norske Videnskaps-Akademi arrangerer "Akademisymposiet" for fjerde gang og i år handler det om litteraturens rolle i offentligheten fra renessansen til i dag, presentert gjennom 12 foredrag og delt i fire tematiske sesjoner.

26. oktober 2015 kl 18:15 - 26. oktober 2015 kl 20:00

Helseprioriteringer i framtiden

Foredrag

Sted: Litteraturhuset Bergen, Østre Skostredet 5

Hvilke prinsipper, kriterier og virkemidler bør vi bruke for å prioritere helsetjenester i Norge? Prioriteringsutvalget diskuterer dette i NOU 2014: 12 "Åpent og rettferdig -- prioriteringer i norsk helsetjeneste."

Det Norske Videnskaps-Akademi inviterer til diskusjon om forslagene til kriterier for å fordele helsetjenesteressurser.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 12 10 90
E-post: dnva@online.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 12 10 90
E-mail: dnva@online.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS