Hjem

Nukleære utfordringer for Norge

Akademimøte 22. november kl. 18.00

nukleære utfordringer

Dette møtet vil bestå av tre ulike foredrag, som på hver sin måte belyser kveldens tema. Innlederne er Per Strand, Karl G. Johanessen og Brit Salbu. 

(12.11.2018) Les mer

Abelsymposiet 2019 arrangeres i Ålesund

This is the root diagram for Lie algebra G2.

Det neste Abelsymposiet vil bli arrangert på Scandic Parken Hotell i Ålesund, 23. - 29. juni 2019. Tittelen på symposiet er «Geometry, Lie Theory and Applications».  Abelsymposiene har som formål å fremme forskning i matematiske fag og styrke norsk matematikks internasjonale posisjon. Norsk matematisk forening er ansvarlig for arrangementene.

(06.11.2018) Les mer

Helsedata og etiske utfordringer

Åpent møte 5.november

Helsedata

Den teknologiske og vitenskapelige utviklingen åpner for nye muligheter til å samle inn og behandle helsedata. Hvilke etiske problemstillinger oppstår når helsedata samles og lagres? Og hva er forsvarlig bruk?

(30.10.2018) Les mer

To ledige 20%-stillinger til støtte for science advice

r5we

Det Norske Vindenskaps-Akademi har to ledige bistillinger som faglig støtte for arbeidet med science advice. En innenfor humaniora/samfunnsvitenskap, den andre innenfor naturvitenskap. Søknadsfristen er 22. november og hele stillingsutlysningen finner du her.

(29.10.2018) Les mer

Technology to the rescue?

The Role of Carbon Capture and Storage (CCS) in closing the carbon window

Vistaseminar 2018

Norway is in the driver's seat for the development of CCS technology, but is Norway putting all its eggs in one basket with this prestigious project? At the International VISTA seminar on November 7, high-level experts will present their views on this issue.

(10.10.2018) Les mer

Arkiv

<november 2018>
MTOTFLS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Arrangementer i tiden fremover

22. november 2018 kl 18:00

Temamøte: Nukleære utfordringer for Norge

Akademimøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Minnetale over Knut Aastveit ved Åsmund Bjørnstad
Minnetale over Arne Martin Klausen ved Thomas Hylland Eriksen

4. desember 2018 kl 12:00

På vei mot William Shakespeares identitet

Formiddagsmøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi

6. desember 2018 kl 18:00

Julemøte

Akademimøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Fusjoner og rolleforvirring blant norske universiteter, høyskoler og institutter

I regi av Det Norske Videnskaps-Akademis forskningspolitisk utvalg 

17. januar 2019 kl 18:00

Sjelen – er den gått ut på dato? Vestens menneskesyn i lys av sjelens dramatiske historie

Akademimøter

Foredrag ved professor (em) Ole Martin Høystad

14. februar 2019 kl 18:00

Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag

Foredrag

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Foredrag ved Odd Arne Westad, Harvard University. Tittel annonseres om kort tid. 

21. mars 2019 kl 18:00

Borgervern mot migranter og minoriteter: Internasjonale perspektiver

Akademimøter

Professor Tore Bjørgo: Borgervern mot migranter og minoriteter: Internasjonale perspektiver.
Kai Spurkland: Borgervern og selvtekt fra en juridisk synsvinkel

11. april 2019 kl 18:00

The Scarring Effects of Unemployment for Ethnic Minorities

Akademimøter

Foredrag ved professor Gunn Elisabeth Birkelund,  Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

6. juni 2019

Immunterapi og kreft

Akademimøter

Foredrag ved professor Johanna Olweus, UiB

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS