Hjem

A celebration of science for policy

EASAC celebrate its 15th anniversary in Oslo

Jos van der Meer, President i EASAC

On 11-12 May, The Norwegian Academy of Science and Letters will welcome the public to a series of lectures in Oslo given by some of Europe's preeminent scientists in celebration of the 15th anniversary of the European Academies' Science Advisory Council (EASAC). The connection between science and policy - particularly the positive impact that science-based policies can have for societies - will be the central focus of this event. On this anniversary, EASAC welcomes the public to celebrate science-policy dialogue and the independent policy advice of Europe's science academies, says Jos van der Meer.
Please register for the event here by May 3, 2016

(27.04.2016) Les mer

Open access seminar på Akademiet

Obligatorisk!

Mandag 25. april inviterer Videnskapsakademiet ved preses Ole Mathias Sejersted til seminar om open access publisering med spesiell vekt på humaniorafagene. Statssekretær Bjørn Haugstad vil innlede om departementets forventninger, og andre foredragsholdere er Jill Walker Tretteberg, Olav Torvund, Curt Rice, Knut Heidar, Bente Andreassen og Håvard Kolle Riis og Alexander Refsum Jensenius.

(20.04.2016) Les mer

Fridtjof Nansens belønning 2016

Professor Karl Ove Moene er tildelt årets Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

kalle4

Styret for Fridtjof Nansens fond til Videnskapens fremme besluttet på sitt styremøte 30. mars å tildele Karl Ove Moene Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsfag. Han får belønningen for fremragende forskning innen økonomi for hans sentrale bidrag til studiet av den nordiske modellen, korrupsjon, økonomisk ulikhet og institusjoners betydning for vekst"

(04.04.2016) Les mer

Å studere gamle språk med datamaskiner

Dag T. T. Haug

Hvordan forsker man på språk som ikke lenger har morsmålsbrukere? Det har vært spesielt utfordrende å komme frem til «negative data» dvs informasjon om at noe ikke er grammatikalsk mulig. Med statistisk analyse av større tekstmengder kan vi tilnærmet få slike negative data og dette kan gi nye innsikter i de gamle språkene. Professor Dag T. T. Haug ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk snakker om dette på Vitenskapsakademiet 7. april kl 18.

(01.04.2016) Les mer

Sir Andrew J. Wiles får Abelprisen

Sir Andrew Wiles, Abelprisvinneren 2016

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2016 til Sir Andrew J. Wiles (62) ved Universitetet i Oxford “for sitt oppsiktsvekkende bevis på Fermats siste teorem ved hjelp av modularitetsformodningen for semistabile elliptiske kurver, noe som innledet en et helt ny æra innen tallteori.”

Preses Ole M. Sejersted i Det Norske Vitenskaps-Akademi kunngjorde vinneren av Abelprisen 2016 i Oslo i dag 15. mars. Andrew J. Wiles vil bli overrakt Abelprisen av HKH Kronprins Haakon i en prisseremoni i Oslo 24. mai.

(14.03.2016) Les mer

Arkiv

<mai 2016>
MTOTFLS
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Arrangementer i tiden fremover

3. mai 2016

Årsmøte på Grand Hotel

Akademimøter

Sted: Grand Hotel

Forskningspolitisk innledning v/preses.

Foredrag av Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet

Utdeling av Nansenbelønningene.

Presentasjon av nye medlemmer.

Kunstnerisk innslag. Festmiddag.

10. mai 2016 kl 12:00

Kan mental aldring bremses?

Formiddagsmøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi

Vitenskapen har ført til enorme framskritt hva gjelder å behandle og forebygge sykdommer. Aldringsprosessen har derimot ikke fått samme oppmerksomhet -- selv om tiltak som utsetter denne prosessen teoretisk sett kan ha minst like stor betydning for livskvalitet og antall leveår. Ett mulig tiltak ligger i bruken av astmamedisinen montelukast som forskere nylig har vist reverserer både fysiske og mentale tegn på aldring hos rotter.

24. mai 2016 kl 14:00

Kronprins Haakon overrekker Abelprisen

Sted: Universitetets Aula, Oslo

H.K.H. Kronprinsen vil overrekke Abelprisen under en høytidelig seremoni i Universitetets Aula i Oslo. Etter prisutdelingen blir det en mottakelse i Det Norske Teatret.

25. mai 2016 kl 10:00 - 25. mai 2016 kl 15:35

Abelforelesningene 2016

Fagsymposier

Sted: Georg Sverdrups Hus, Universitetet i Oslo

Abelprisvinner Sir Andrew Wiles, University of Oxford, vil holde sin prisforelesning på Universitetet i Oslo 25. mai. Deretter blir det Abelforelesninger ved Henri Darmon og Manjul Bhargava. Simon Singh holder til slutt en populærvitenskapelig forelesning.

31. mai 2016 kl 15:30 - 31. mai 2016 kl 19:00

Møte om schizofreniforskning

Fagsymposier

Sted: Videnskapsakademiet, Drammensveien 78

I dette symposiet vil fem av de fremste schizofreniforskerne i Skandinavia holde innlegg om sin forskning, med fokus på spørsmålene: Hva vet vi om årsakene til schizofreni? Og hvor går forskningsfrontene i dag? Direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg vil innlede symposiet med noen tanker om hvorfor forskning på denne sykdommen er viktig.

Symposiet er arrangert av Gruppe 3, Filosofi og psykologi. Møteleder er professor Bjørn Rishovd Rund.

7. juni 2016

Akademimøte

Akademimøter

Sted: Videnskapsakademiet, Drammensveien 78

Medlemmer fra Akademiet for yngre forskere presenterer sin forskning.

Minnetale over Inger Moen ved Elisabeth Lanza

Minnetale over Fredrik Grønvold ved Svein Stølen

 

14. juni 2016 kl 09:00 - 15. juni 2016 kl 13:00

The Future of Literary Studies

Fagsymposier

Sted: The Norwegian Academy of Science and Letters, Drammensveien 78

International conference at the Norwegian Academy of Science and Letters.

What is the current state of literary studies, and what does the future of literary studies look like?

16. juni 2016 kl 12:00

Hypoteser som ikke lar seg teste: Et vitenskapsteoretisk problem

Formiddagsmøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi

Hypoteser som ikke lar seg teste: Et vitenskapsteoretisk problem
Hva kjennetegner god vitenskapelig aktivitet? Spørsmålet om hva som er korrekt vitenskapelig metode har opptatt vitenskapsfilosofer i århundrer. Siden Karl Popper postulerte sin hypotetisk-deduktive metode har debatten kanskje stilnet noe, men internasjonalt blusser den nå opp igjen som følge av at forskningen tilsynelatende begynner å tøye grensene for hva som er empirisk testbart, spesielt innen grener av fysikken. Hvis en teori ikke kan falsifiseres i Poppersk forstand, hvordan skal vi være sikre på at vi nærmer oss objektiv kunnskap? Er bayesiansk metode svaret, eller finnes det alternativer?

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS