Hjem

Hva er religion?

Formiddagsmøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

25. april 2017 kl 12:00

Foredrag ved Knut Melvær

De fleste av oss vil ha noen umiddelbare assosiasjoner til hva religion er. I den offentlige diskursen figurerer også religion og religioner som størrelser med en virkning i verden. Men hva er egentlig religion? Det som på overflaten virker som et trivielt spørsmål viser seg fort å være komplekst når man først begynner å dykke ned i det. Allerede i 1912 kunne religionspsykologen James Leuba liste over femti religionsdefinisjoner i sin Psychological Study of Religions. Siden har problemet med å definere religion vært en sentral del av religionsvitenskapen. I dette foredraget vil jeg se nærmere på forskjellige utfordringer i å definere religion, hvilke implikasjoner religionsdefinisjoner har, og foreslå noen strategier for hvordan man skal tilnærme seg religion på en mer nyansert og refleksiv måte.

 

Knut Melvær er ph.d. student ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen. Han har vært fast bidragsyter til spalter om religionsforskning i Morgenbladet og Klassekampen.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS