Hjem

Nansen minneforelesning

Annet

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammeneveien 78, Oslo

10. oktober 2017 kl 18:00

(Kun for inviterte)

Professor Håvard Hegre, Uppsala universitet:

Konfliktforskning, og den fredsbevarende virkningen av demokrati og handel 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS