Hjem

Mot lavere sosial mobilitet i Norge?

Akademimøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammenveien 78, Oslo

23. november 2017 kl 18:00

Temamøte i regi av Den historisk-filosofiske klasse. Møtet er åpent for publikum.

Minnetale over Sølvi Sogner ved Hilde Sandvik
Minnetale over Ivar Sigmund Angell Isaksen ved Øystein Hov

 

 Obligatorisk!

Seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret: Mot lavere sosial mobilitet i Norge?

Sammenlignet med de fleste andre land er den sosiale og økonomiske mobiliteten er høy i Norge: Hvordan det går med oss i livet avhenger i nokså liten grad av hva slags familie vi ble født inn i. Men for personer som fødes inn i de fattigste familiene er det tegn på synkende mobilitet. De har sakket akterut både i inntekt, sysselsetting, helse, levealder, og familiedannelse. Den økende betydningen av familiebakgrunn i Norge har sammenheng med økt avkastning av utdanning, kombinert med en markert sosial gradient i familiers evne til å hjelpe barna gjennom utdanningssystemet."

Knut Røed har levert oppsiktsvekkende resultater fra et svært forskningsprosjekt om sosial mobilitet og livskvalitet fra 1950 til i dag.

Kommentarer ved Gunn Elisabeth Birkelund

 

Obligatorisk!

 

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS