Hjem

Utdeling av Abelprisen

Annet

Sted: Universitetets aula, Universitetet i Oslo

22. mai 2018

Abelprisen for 2018 deles ut under en høytidelig seremoni i Universitetets aula.

Arrangementet er åpent etter påmelding. Påmeldingen åpner i mars.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS