Hjem

Ekspertenes rolle i demokratiet

Akademimøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

15. februar 2018 kl 18:00

Møtet er åpent for alle

Professor Cathrine Holst, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Ekspertenes rolle i demokratiet. «Utfordringer for en kunnskapsbasert politikk»

Tema for møtet tar utgangspunkt i en pågående studie av offentlige utredningsvesener.

Obligatorisk!Foto: UiO
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS