Hjem

Norsk oljehistorie

Akademimøter

Sted: NB Merk sted; NASJONALBIBLIOTEKET

7. juni 2018 kl 18:00

Møtet er åpent for alle

Minnetale over Kjell Venås ved Ernst Håkon Jahr.
Minnetale over Helge Nordahl ved Christine Meklenborg Salvesen.

Foredrag ved professor Einar Lie, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo:

Norsk oljehistorie og institusjonsoppbygging for sikring av grunnrenten av oljeformuen

Foredraget vil presentere noen grunntrekk i oppbyggingen av institusjoner for å håndtere oljeformuen: Fra start av tre norske oljeselskaper, blant dem et fullt statlig selskap, en ny, relativt effektiv skattelovgivning, et særegent konsesjonssystem, og en systematisk oppbygging av en selvstendig leverandørindustri gjennom proteksjonistiske tiltak. Fra midten av 1980-tallet fikk vi likere konkurransevilkår både på sokkelen og i leverandørindustrien, og norske selskaper opplevde en sterk internasjonal ekspansjon. Foredraget vil diskutere i hvor stor grad de norske løsningene har kommet gjennom en helhetlig, systematisk tenkning, og i hvor stor grad de er et resultat av situasjonsbestemte løsninger. Avslutningsvis vil det også bli presentert enkelte betraktninger om hva andre land kan og ikke kan lære av de norske erfaringene.

Obligatorisk!
Foto: Hans T. Wiig

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS