Hjem

Årsmøte på Grand Hotel

Akademimøter

Sted: Karl Johans gate 31, 0159 Oslo

3. mai 2018 kl 18:00

Alle bes innta sin plasser i god tid før møtet begynner, dørene åpner klokken 17.00. Kun inviterte.

Forskningpolitisk innledning ved preses Ole M. Sejersted.

Diplomer til nye medlemmer.

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsfag.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere.

Foredrag ved professor Karl Ove Moene, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Kan sosial trygghet og kapitalistisk dynamikk kombineres?

Obligatorisk!Foto: Francesco Saggio/UiO


Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS