Hjem

Nansen minneforelesning

Annet

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

10. oktober 2018 kl 18:00

Kun for inviterte

Direktør ved Frammuseet, Geir Olav Kløver:

Første Framferd (1893 - 1896): Mannskapets personlige historier

Obligatorisk!Fridtjof Nansen

Mange av mannskapet på ekspedisjonen førte dagbok. Hjalmar Johansen og Bernard Nordahl utga bøker med sine versjoner av ferden i 1898. Begge disse er en kraftig redigert versjon av deres originale dagboksnotater, og inneholder ingenting kontroversielt. Nyere biografier om Otto Sverdrup og Henrik Greve Blessing har gitt et godt innblikk i hendelser om bord på Fram, som Nansen ikke inkluderte i sin bok.

De fleste av dagbøkene, loggbøker og protokoller fra Første Fram-ferd er offentlig tilgjengelig i Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling. Dette inkluderer dagbøkene til Nansen, Sverdrup, Scott-Hansen, Johansen, Nordahl og Amundsen, i tillegg til loggbøker, protokoller for motor og det elektriske anlegg, protokoll for kortspill og 'ledige stunder', samt skipsavisen "Framsjaa". Dagbøkene til Blessing, Juell og Mogstad er i privat eie.

Frammuseet har i snart ti år publisert dagbøker fra nordmenn i polområdene. Disse inkluderer Sydpols-ekspedisjonen, Gjøa-ekspedisjonen, Belgica-ekspedisjonen, samt Kaptein C.A. Larsens dagbok fra den svenske antarktis-ekspedisjonen (1901--03). Nå har tiden kommet til Første Fram-ferd.

Dette foredraget inneholder nye historier og informasjon om Første Fram-ferd, slik mannskapet selv har skrevet de ned. Enkelte myter vil bli bekreftet, andre avvist. I tillegg vil foredraget inkludere informasjon om selve skuta og dens fasiliteter, livet om bord, og mannskapets forhold til hverandre, og ikke minst til Fridtjof Nansen.

Obligatorisk!Geir O. Kløver
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS