Hjem

Kinas vekst

Akademimøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

18. oktober 2018 kl 18:00

Møtet er åpent for alle interesserte

Minnetale over Tore Sivert Thonstad ved Steinar Strøm

Professor Kjetil Storesletten, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo:

Kinas vekst

Obligatorisk!Kjetil Storesletten får sitt medlemsdiplom av preses Ole M. Sejersted på årsmøtet 3. mai
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS