Hjem

Temamøte: Nukleære utfordringer for Norge

Akademimøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

22. november 2018 kl 18:00

Møtet er åpent for alle interesserte

Minnetale over Knut Aastveit ved Åsmund Bjørnstad
Minnetale over Arne Martin Klausen ved Thomas Hylland Eriksen

Nukleære utfordringer for Norge

Per Strand: Det nukleære trusselbildet 2018
Per Strand er direktør ved Avdeling sikkerhet, beredskap og miljø, Statens strålevern

<br><br><br><br><br><br><br>
Karl G. Johanessen
Karl G. Johannesen: Håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg - Statens rolle og ansvar

Norge har to forskninsgreaktorer og 17 tonn brukt brensel. Oppryddingen etter den norske nukleære virksomheten ble i 2016 beregnet til å koste nær 15 mrd. kroner i investeringer, hvorav deponi for brukt brensen alene er anslått å koste nærmere 10 mrd. kroner. Andre vesentlige kostander er behandlingen av brukt brensel og rivin av reaktorer. Foredraget vil berøre bakgrunn, status og fremtidige planer.

Brit Salbu: Norsk radioaktivitetsforskning -- hvordan møter vi fremtidige utfordringer
Brit Salbu er professor og leder av CERAD SFF Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)


Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS