Hjem

Julemøte

Akademimøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

6. desember 2018 kl 18:00

Møtet er åpent for alle interesserte

Fusjoner og rolleforvirring blant norske universiteter, høyskoler og institutter

I regi av Det Norske Videnskaps-Akademis forskningspolitisk utvalg 

Mange nye universiteter fulgte i Stjernøutvalgets kjølvann, og gamle institusjoner endret karakter. Har universitetene mistet sitt særpreg, sine kvaliteter og blitt mer utydelige? Er jakten på universitetsrangeringer og studenter blitt det viktigste?

I anledning av tiårsjubileet for Stjernøutvalget, holder Steinar Stjernø et innledningsforedrag om hvordan han ser på utviklingen i strukturen i høyere utdanning og forskning fra 2008 fram til i dag, med utgangspunkt i situasjonen slik NOU-2008:3-utvalget så den, på bakgrunn av det utvalget foreslo, og på bakgrunn av hvordan det er blitt eller ser ut til å bli.

Etter foredraget blir det en panelsamtale mellom Gunnar Bovim (rektor NTNU), Nina Sandberg (stortingsrepresentant, medlem av Utdannings- og forskningskomiteen), Bjørn Stensaker (professor, Institutt for pedagogikk, UiO) Petter Aasen (rektor, Universitetet i Sørøst-Norge) i tillegg til Steinar Stjernø.

Steinar Stjernø er professor emeritus.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS