Hjem

Kunstig intelligens: Allerede for sent å regulere bruken?

Formiddagsmøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi

25. september 2018 kl 12:00

Kun for medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi

Einar Duenger Bøhn: Kunstig intelligens: Allerede for sent å regulere bruken?

I dette foredraget vil jeg først forklare hva kunstig intelligens er, for deretter å se på noe av dagens bruk av det, skissere noen farer ved bruken av det, samt hvordan den bruken bør reguleres fremover for å unngå de farene.

Einar Duenger Bøhn, professor i filosofi ved Universitetet i Agder (UiA), og er på Center for Artificial Intelligence Research (CAIR) ved UiA. Jobber hovedsaklig med kunstig intelligens, etikk, metafysikk, og religionsfilosofi. Fullfører i disse dager en bok om forholdet mellom Gud og matematikk, med tittelen "God and Abstract Objects", som kommer ut på Cambridge University Press i 2019.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS