Hjem

‘Getting a job’. Er det mer diskriminering i Norge enn i andre land?

Akademimøter

11. april 2019 kl 18:00

Foredrag ved professor Gunn Elisabeth Birkelund,  Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Gunn Elisabeth Birkelund er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hun er utdannet ved Universitet i Bergen og har har hatt en rekke forskningsopphold i utlandet, blant annet i USA, Storbritannia og Frankrike. Hun er medlem av European Academy of Sociology og hun er professor II ved Institutet för analytisk sociologi ved Linköpings universitet i Sverige.

Hennes forskningsinteresser er sosial stratifikasjon, arbeidsmarkedsanalyse og analytisk sosiologi.

Hun er leder av forskergruppen Social Inequalities and Population Dynamics.
https://www.sv.uio.no/iss/english/research/networks/social-Inequalities-and-population-dynamics/

 

Obligatorisk!Gunn Elisabeth Birkelund Foto: UiO

Praktisk informasjon

Møtet er åpent for alle interesserte

Tid: 18:00
Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS