Hjem

Årsmøte på Grand Hotel

Akademimøter

Sted: Grand Hotel, Karl Johans gate 31, 0159 Oslo

3. mai 2019 kl 18:00

ÅRSMØTET

Alle bes innta sin plasser i god tid før møtet begynner, dørene åpner klokken 17.00.
Kun for inviterte.

Preses innleder om aktuelle forskningspolitiske spørsmål. I innledningen kommer han til å presentere saker som har vært viktige for akademiet i året som har gått, og kommentere utviklingstrekk nasjonalt og internasjonalt.

Diplomer til nye medlemmer.

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning og Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere.

Det Norske Videnskaps-Akademis lærerpris.

Foredrag ved Peter Normann Waage:
André Bjerke og kulturlivet etter krigen

Kunstneriske innslag.

Middag med festtale og takketaler

***

Obligatorisk!Peter Normann Wagge

André Bjerke og kulturlivet etter krigen

André Bjerke (1918-1985) var en markant skikkelse i norsk kukturliv fra 1950 til langt ut på 1970-tallet. Han var en sjeldent mangfoldig begavelse; ved siden av å være lyriker og gjendikter, skrev han kriminalromaner, vitenskapshistoriske og samfunnskritiske essays og var en mer enn habil sjakkspiller. En av hans viktigste aktiviteter for kulturlivet var imidlertid hans kamp for riksmålet og mot samnorsken.

Jeg vil i første rekke ta for meg hans språkpolitiske innsats og hans deltagelse i 1950-tallets store kulturdebatter. 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS