Hjem

Riksantikvar for sin tid

Formiddagsmøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

1. april 2019 kl 12:00

Kun for Akademiets medlemmer

Foredrag ved Hanna Geiran

Hanne Geiran ble i oktober 2018 utnevnt i statsråd som etatens første kvinnelige riksantikvar. Geiran er utdannet sivilarkitekt og har vært ansatt hos Riksantikvaren siden 2005.

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltningen og departementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. Riksantikvaren bruker ulike virkemidler i forvaltningen av kulturminnene, som for eksempel fredning, bevaringsprogram, miljøovervåking og veiledning. 

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS