Hjem

Administration

Secretary General: Professor Reidun Sirevåg

Chief Executive: Øyvind Sørensen 
E-mail: oyvind.sorensen@dnva.no
Phone: +47 22 12 10 98

Senior Executive Officer: Line Therese Nævestad
E-mail: l.t.navestad@dnva.no 
Phone: + 47 22 12 10 96

Senior Information Adviser: Anne-Marie Astad
E-mail: anne.marie.astad@dnva.no 
Phone: + 47 22 12 10 92

Finance Manager: Richard Kvile  
E-mail: r.h.kvile@dnva.no
Phone: + 47 22 12 10 94

Project co-ordinator: Ida Sofia Vaa
E-mail: ida@dnva.no
Phone: + 47 22 12 10 93

Project co-ordinator: Eirik Lislerud
E-mail: eirik@dnva.no
Phone: + 47 22 12 36 40

Office clark: Paul Kenneth Olsen
E-mail: paul@dnva.no
Phone: + 47 22 12 10 97 

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS