Hjem

Publikasjoner

Gå til:

Bøker
Tidsskrifter
Avhandlinger og rapporter
Nettpublikasjoner
Årsmeldinger

 

Bøker

Tilbake

Elitisme på norsk av Kim Gunnar Helsvig

Elitisme på norsk ble utgitt i forbindelse med Akademiets 150- års jubileum i 2007. Boken tar for seg Akademiets etterkrigshistorie og dets møte med et politisert norsk forskningslandskap i sterk vekst og endring.

Boken kan bestilles på Novus forlag

 

 

Norske forskerprofiler

Boken er første bind i en serie med biografiske artikler om forskere som var medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, og som de siste tiårene har vært med på å påvirke og utvikle samfunnet.

Boken kan bestilles på Fagbokforlaget

Redaktør: Ole Didrik Lærum

 

Akademiets Årbok

Årboken utkommer på senhøsten, og inneholder minnetaler og foredrag som er holdt på Akademiet i løpet av året.

Boken kan bestilles på Novus forlag

Årbøker fra tidligere år er også tilgjengelig på Novus forlag.

 

 

Tidsskrifter

Tilbake

Zoologica Scripta

Et internasjonalt tidsskrift for systematisk Zoologi. Tidsskriftet er utgitt på vegne av Det Norske Videnskaps-Akademi og det Svenske Kungeliga Vetenskapsakademien.

Styremedlem i Norge er Øyvind Sørensen og Tore Slagsvold.

«Zoologica Scripta publishes empirical, theoretical, and methodological papers, review articles and debate comments and replies dealing with zoological diversity and systematics in an evolutionary context. Preference will be given to studies in phylogeny, biogeography, molecular biology and palaeontology.»

Tidsskriftet kan også leses online

Physica Scripta

Physica Scripta er et internasjonalt tidsskrift for eksperimentell og teoretisk fysikk. Tidsskriftet gis ut i samarbeid mellom de nordiske lands vitenskapsakademier.

Styremedlem i Norge er Dieter Röhrich.

«Physica Scripta is an international journal for experimental and theoretical physics comprising strong components of atomic, molecular and optical physics, plasma physics, condensed matter physics and mathematical physics. The journal publishes comments in five different sections and maintains a program of topical issues alongside the regular 12 issues. »

Tidsskriftet kan også leses online

Avhandlinger og rapporter

Tilbake

Norske Selskabs adresser og vertskap av Geirr Wiggen

Geirr Wiggens undersøkelser tar sikte på å bringe klarhet i en del uklare forhold omkring Det Norske Selskabs tilkomst, herunder hvem stifterne var og når det ble stiftet, hvor Selskabet holdt til og når tilholdsstedet ble flyttet, og tilslutt en god del opplysninger om vertskapet for Selskapet.

For bestilling: Ta kontakt med Det Norske Videnskaps-Akademi

 

Birkelandforelesningene

Det Norske Videnskaps-Akademi har siden 1987 i samarbeid med Universitet i Oslo, Norsk Romsenter og Yara presentert Birkelandforelesningene.

Forelesningen fra 2006 kan bestilles på Novus forlag.

Leder for Birkeland komiteen er Professor i fysikk Jan A. Holtet, Universitetet i Oslo.

Komite:
Professor i fysikk Alv Egeland, Universitetet i Oslo
Professor Reidun Sirevåg, Generalsekretær, Det Norske Videnskaps-Akademi
Rune Ingels, Direktør, Yara International
Bo Anderson, Administrerende direktør, Norsk Romsenter

 

Hvordan måle vitenskap? - Søkelys på bibliometriske metoder

Rapporten er basert på innlegg holdt på et diskusjonsmøte i Akademiet våren 2009. Den setter søkelyset på Norsk vitenskapsindeks og det systemet som i dag brukes for dokumentasjon av vitenskapelig publisering, det såkalte «tellekantsystemet».

Les hele rapporten

Rapporten kan bestilles på Novus forlag

 

 

 

Evne til forskning - Norsk forskning sett innenfra

En rapport om tilstanden i norsk forskning i et internasjonalt perspektiv. Hovedvekten er lagt på grunnforskning. Rapporten forsøker også å presentere norske forskeres syn på hva som bør og må gjøres i årene fremover om norsk forskning skal kunne gi bidrag av internasjonal kvalitet 20 år fra i dag.

Redaktør: Lars Walløe

For bestilling: Ta kontakt med Det Norske Videnskaps-Akademi

 

 

Nettpublikasjoner

Tilbake

HUMANIORA - egenart, status og utfordringer
Dagsseminar holdt på Vitenskapsakademiet 23. april 2012.
Les hovedinnleggene samt innledning ved Kirsti Strøm Bull (PDF)

Mer om seminaret

Årsmeldinger

Tilbake

Årsmeldinger

For bestilling: Ta kontakt med Det Norske Videnskaps-Akademi

Les eller last ned årsmeldingene i PDF format. (For nedlastning: Høyreklikk og Lagre som)

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Årsrapport 2013

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS