Hjem

Arrangementer

Oversikt over Det Norske Videnskaps-Akademis faste arrangementer.

 

Obligatorisk!

 

 

 

 

Foto: Eirik Furu BaardsenFoto: Eirik Furu Baardsen
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS