Hjem

Group 4: Comparative literature

The Humanities and Social Sciences Division

Ordinary members
Andersen, Per Thomas
Bale, Kjersti
Bliksrud, Liv
Buvik, Per
Haarberg, Jon
Lothe, Jakob
Lunde, Ingunn
Moi, Toril
Mortensen, Ellen
Olsen, Stein Haugom
Rem, Tore
Selboe, Tone
Skei, Hans Hansen

Over 70 years
Børtnes, Jostein
Egeberg, Erik Haakon
Fauskevåg, Svein-Eirik
Gundersen, Karin
Hageberg, Otto †
Hareide, Jorunn
Holter, Karin Magda
Svensen, Åsfrid
Tysdahl, Bjørn
Ystad, Åse Vigdis
Øverland, Orm

Number of members: 24

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS