Hjem

NYE MEDLEMMER I 2017

I 2017 fikk Akademiet 32 nye medlemmer; 25 norske og
7 utenlandske. Dette inkluderere også årets Abelprisvinner.

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse

Norske

Navn/Arbeidssted
Risebro, Nils Henrik, Universitetet i Oslo
Gaina, Carmen, Universitetet i Oslo
Larsen, Ann-Cecilie, Universitetet i Oslo 
Lilje, Per Barth, Universitetet i Oslo
Siem, Sunniva, Universitetet i Oslo
Viefers, Susanne, Universitetet i Oslo
Børve, Knut J., Universitetet i Bergen
Yoccoz, Nigel Gilles, Universitetet i Tromsø -- Norges arktiske universitet
Bjørås, Magnar, Oslo universitetssykehus/NTNU
Husebekk, Anne, Universitetet i Tromsø -- Norges arktiskeuniversitet
Hovig, Eivind, Oslo universitetssykehus/UiO

Utenlandske

Navn/Arbeidssted
Meyer, Yves, École Normale Supérieure Paris-Saclay, Frankrike
Klopper, Willem M., Karlsruhe Institute of Technology, Tyskland
Rieseberg, Loren, The University of British Columbia, Canada
Blumberg, Richard Steven, Harvard University, USA

Den historisk-filosofiske klasse

Norske
Navn/Arbeidssted
Bull, Ida, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Lie, Einar, Universitetet i Oslo
Waage, Hilde Henriksen, Universitetet i Oslo
Brenna, Brita, Universitetet i Oslo
Hawkins, Edgar Stanley, Universitetet i Oslo
Johansen, Thomas K., Universitetet i Oslo
Morreau, Michael, Universitetet i Tromsø -- Norges arktiskeuniversitet
Aikio, Ante, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole
Fløttum, Kjersti, Universitetet i Bergen
Jacobsen, Jørn, Universitetet i Bergen
Aarli, Ragna, Universitetet i Bergen
Hegre, Håvard, Universitetet i Uppsala, Sverige/Institutt forfredsforskning
Røvik, Kjell Arne, Universitetet i Tromsø -- Norges arktiskeuniversitet 
Lundhaug, Hugo, Universitetet i Oslo

Utenlandske
Navn/Arbeidssted
Deighton, Anne, University of Oxford, Storbritannia
Vandenbussche, Wim M., Vrije Universiteit Brussel, Belgia
Markschies, Christoph, Humbolt-universität zu Berlin, Tyskland

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS