Hjem

Nye medlemmer 2014

I 2014 fikk Akademiet 30 nye medlemmer; 21 norske og
10 utenlandske, inkludert årets Abelprisvinner.

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse

Norske
John Erik Fornæss, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Hans Petter Langtangen, Universitetet i Oslo
Einar Uggerud, Universitetet i Oslo
Anders Goksøyr, Universitetet i Bergen
Atle Mysterud, Universitetet i Oslo
Anne Gro Salvanes, Universitetet i Bergen
Terje Johansen, Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske universitet
Ole A. Andreassen, Universitetet i Oslo/NORMENT
Kristian Berg, Universitetet i Oslo/Det Norske Radiumhospital
May-Britt Hägg, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet


Utenlandske
Yakov G. Sinai, Princeton University, USA
Kristin Vala Ragnarsdottir, University of Iceland
Zhibin Zhang, Academy of Sciences, China
Mark Achtman, University of Warwick, Ireland
Jacques Neefjes, NKI, Amsterdam, Nederland
Albert Gjedde, Københavns universitet, Danmark

Den historisk-filosofiske klasse

Norske
Rolf Tamnes, Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets høgskole
Marit Melhuus, Universitetet i Oslo
Dagfinn Skre, Universitetet i Oslo
Øystein Linnebo, Universitetet i Oslo
Camilla Serck-Hanssen, Universitetet i Oslo
Kristian Tambs, Universitetet i Oslo/Norsk folkehelseinstitutt
Ingunn Lunde, Universitetet i Bergen
Tone Selboe, Universitetet i Oslo
Kjell Johan Sæbø, Universitetet i Oslo
Dag Michalsen, Universitetet i Oslo
Geir Asheim, Universitetet i Oslo

Utenlandske
Steven A. Pinker, Harvard University, USA
Östen Dahl, Stockholms universitet, Sverige
Stephen J. Harrison, Oxford University, Storbritannia
Xavier Philippe, Aix-Marseille Université, Frankrike

 

 

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 12 10 90
E-post: dnva@online.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 12 10 90
E-mail: dnva@online.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS