Hjem

Nye medlemmer 2015

I 2015 fikk Akademiet 30 nye medlemmer; 17 norske og
13 utenlandske, inkludert årets to Abelprisvinnere.

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse

Norske
Rolf Birger Pedersen, Universitetet i Bergen
Unni Olsbye, Universitetet i Oslo
Sigurd Skogestad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Stig W. Omholt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Pål Aukrust, Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo
Helga Birgitte Salvesen, Universitetet i Bergen
Deborah H. Oughton, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Svein Valla, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet


Utenlandske
John F. Nash, Jr., Princeton University og Massachusetts Institute of Technology
Louis Nirenberg, Courant Institute of Mathematical Sciences ved New York University
Bernhard Steinberger, GFZ German Research Centre for Geosciences, Tyskland
Hans Ellegren, Uppsala universitet, Sverige
Yvon Le Maho, Université de Strasbourg, Frankrike
John Scott, University of Washington, USA
Fitz-Roy E. Curry, University of California, USA

Den historisk-filosofiske klasse

Norske
John Peter Collett, Universitetet i Oslo
Lars Ivar Hansen, Universitetet i Tromsø -- Norges arktiske universitet
Kristin B. Aavitsland, Universitetet i Oslo
Bjørnar Olsen, Universitetet i Tromsø -- Norges arktiske universitet
Terje Lohndal, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Trude Haugli, Universitetet i Tromsø -- Norges arktiske universitet
Raino Malnes, Universitetet i Oslo
Bertil Tungodden, Norges Handelshøyskole i Bergen
Knut Axel Jacobsen, Universitetet i Bergen


Utenlandske
Patricia Clavin, University of Oxford, Storbritannia
Paul Gordon Lauren, University of Montana, USA
Patrick Dinslage, Universität der Künste Berlin (UdK), Tyskland
Julia Annas, University of Arizona, USA
Terence Cave, University of Oxford, Storbritannia
Lutz Edzard, Universität Erlangen-Nürnberg, Tyskland

 

 

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS