Hjem

Nye medlemmer 2016

I 2016 fikk Akademiet 33 nye medlemmer; 25 norske og
8 utenlandske.

NYE MEDLEMMER 2016
Den matematisk-naturvitenskapelige klasse
Norske
Gr. Navn/Arbeidssted
1    Munthe-Kaas, Hans Z., Universitetet i Bergen
1    Veierød, Marit B., Universitetet i Oslo
2    Read, Alexander Lincoln, Universitetet i Oslo
2    Malthe-Sørenssen, Anders, Universitetet i Oslo
3    Xu, Chong-Yu, Universitetet i Oslo
5    Vandvik, Vigdis, Universitetet i Bergen
6    Eijsink, Vincent G. H., NMBU, Ås
6    Aalen, Reidunn Birgitta, Universitetet i Oslo
7    Njølstad, Pål Rasmus, Universitetet i Bergen
7    Undlien, Dag, Universitetet i Oslo
8    Dale, Anders M., University of California, San Diego, USA

Utenlandske
Gr.  Navn/Arbeidssted
3    Spakman, Wim, Universitetet i Utrecht, Nederland
6    Stevens, Raymond Charles, University of Southern California, USA
7    Whitelaw, Andrew, University of Bristol, Storbritannia

Den historisk-filosofiske klasse
Norske
Gr.  Navn/Arbeidssted
1    Sandvik, Hilde, Universitetet i Oslo
1    Westad, Odd Arne, Harvard University, USA
2    Amundsen, Arne Bugge, Universitetet i Oslo
2    Lexau, Siri Skjold, Universitetet i Bergen
2    Neumann, Iver B., London School of Economics, Storbritannia
2    Stige, Brynjulf, Universitetet i Bergen
3    Fjell, Anders M., Universitetet i Oslo
4    Bjerck Hagen, Erik, Universitetet i Bergen
5    Haug, Dag Trygve Truslew, Universitetet i Oslo
5    Westergaard, Marit, Universitetet i Tromsø -Norges  arktiske universitet
6    Cordero-Moss, Giuditta, Universitetet i Oslo
7    Brochmann, Grete, Universitetet i Oslo
7    Knutsen, Oddbjørn, Universitetet i Oslo
8    Tønnessen, Aud Valborg, Universitetet i Oslo

Utenlandske
Gr.  Navn/Arbeidssted
1    Lind, Gunner, Københavns universitet, Danmark
3    Railton, Peter, University of Michigan, USA
4    Phelan, James, The Ohio State University, USA
5    Heltoft, Lars, Roskilde Universitet, Danmark
5    Romaine, Suzanne, University of Oxford, Storbritannia

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS