Hjem

NYE MEDLEMMER I 2016

I 2016 fikk Akademiet 42 nye medlemmer; 25 norske og
17 utenlandske. Dette inkluderere årets Abelprisvinner og 9 vinnere av Kavliprisen


Den matematisk-naturvitenskapelige klasse

Norske
Navn/Arbeidssted
Munthe-Kaas, Hans Z., Universitetet i Bergen
Veierød, Marit B., Universitetet i Oslo
Read, Alexander Lincoln, Universitetet i Oslo
Malthe-Sørenssen, Anders, Universitetet i Oslo
Xu, Chong-Yu, Universitetet i Oslo
Vandvik, Vigdis, Universitetet i Bergen
Eijsink, Vincent G. H., NMBU, Ås
Aalen, Reidunn Birgitta, Universitetet i Oslo
Njølstad, Pål Rasmus, Universitetet i Bergen
Undlien, Dag, Universitetet i Oslo
Dale, Anders M., University of California, San Diego, USA


Utenlandske
Navn/Arbeidssted
Drever, Ronald W. P., California Institute of Technology, USA
Binnig, Gerd, DEFINIENS AG, Tyskland
Gerber, Christoph, University of Basel, Sveits
Quate, Calvin, Stanford University, USA
Thorne, Kip S., California institute of technology, USA
Weiss, Rainer, Massachusetts institute of technology, USA
Spakman, Wim, Universitetet i Utrecht, Nederland
Stevens, Raymond Charles, University of Southern California, USA
Marder, Eve, Brandeis university, USA
Merzenich, Michael M., University of California, USA
Shatz, Carla, Stanford University, USA
Whitelaw, Andrew, University of Bristol, Storbritannia

Den historisk-filosofiske klasse

Norske
Navn/Arbeidssted
Sandvik, Hilde, Universitetet i Oslo
Westad, Odd Arne, Harvard University, USA
Amundsen, Arne Bugge, Universitetet i Oslo
Lexau, Siri Skjold, Universitetet i Bergen
Neumann, Iver B., London School of Economics, Storbritannia
Stige, Brynjulf, Universitetet i Bergen
Fjell, Anders M., Universitetet i Oslo
Bjerck Hagen, Erik, Universitetet i Bergen
Haug, Dag Trygve Truslew, Universitetet i Oslo
Westergaard, Marit, Universitetet i Tromsø -Norges  arktiske universitet
Cordero-Moss, Giuditta, Universitetet i Oslo
Brochmann, Grete, Universitetet i Oslo
Knutsen, Oddbjørn, Universitetet i Oslo
Tønnessen, Aud Valborg, Universitetet i Oslo


Utenlandske
Navn/Arbeidssted
Lind, Gunner, Københavns universitet, Danmark
Railton, Peter, University of Michigan, USA
Phelan, James, The Ohio State University, USA
Heltoft, Lars, Roskilde Universitet, Danmark
Romaine, Suzanne, University of Oxford, Storbritannia

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS