Hjem

Høringer/uttalelser

Muliggjørende kulturer og Vitenråd

I innspill til revisjon av Langtidsplanen foreslår Det Norske Videnskaps-Akademi blant annet to nye områder.

Muliggjørende kulturer er et perspektiv som bør reflekteres sterkere. Det er viktig å integrere humaniora og samfunnsfagene bedre i planen, mener DNVA. Det er viktig å utvikle kunnskap om mennesket som kulturvesen, om sosiale normer og verdier, om hvordan kultur og historie preger våre valg, hvordan språk er bærer av både sannhet og fordommer, og hvordan et flerspråklig samfunn påvirker mennesker og kultur.

De komplekse problemstillingene samfunnet står overfor krever både bred vitenskapelig tilnærming og høyt kvalifiserte anbefalinger til politikerne. Vi mangler i dag gode mekanismer for å gi kvalifiserte vitenråd til regjeringen. DNVA foreslår derfor at det opprettes et Vitenråd på Statsministerens kontor.

Les innspillet her (PDF)

 

------------------------------------------------------------

Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi
Høringsutalelse til NOU 2016:3 - Akademiet for yngre forskere (AYF) og Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA)

Les innspillet her (PDF)

------------------------------------------------------------

 

Finansiering av UoH sektoren - høring fra DNVA
Høring av rapport - Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler

Oslo, 9. Februar 2015

Les innspillet her (PDF)

------------------------------------------------------------

Akademiets innspill i forbindelse med Stortingsmelding 18 (2012-2013)
Lange linjer - kunnskap gir muligheter
(Forskningsmeldingen)

Oslo, 24. april 2013

Les innspillet her (PDF)

------------------------------------------------------------

Akademiets innspill i forbindelse med forskningsmeldig nr 30 (2008-2009)

Oslo, 26. mai 2009

Les innspillet her (PDF)

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS