Hjem

Formiddagsmøter

Formiddagstreffene ble startet opp av Arne Løvlie i 2003, som frem til sommeren 2012 var ansvarlig for de månedlige treffene. Møtene startet som en idé Løvlie hadde om å gjøre enda større nytte av Akademiets lokaler, og det faktum at mange av medlemmene som ikke var i full stilling kunne ha interesse av et uformelt formiddagstreff, der man kunne møtes til felles diskusjon og foredrag. Høsten 2012 overtok Stein Evensen ansvaret for treffene.

Stein Evensen. Stein Evensen

Temaene som bli tatt opp er svært varierte - med et populærvitenskapelig preg slik at det favner både den matematisk-naturvitenskapelige og historisk-filosofiske klasse.

Øyvind Østerud holder foredrag om fredsforskning. Foto: Eirik Furu BaardsenØyvind Østerud holder foredrag om fredsforskning. Foto: Eirik Furu Baardsen

Påmelding til formiddagsmøte

Formiddagsmøtene er kun åpne for Akademiets medlemmer.

De som ønsker å delta på formiddagsmøtene må melde fra om dette til Akademiet senest dagen før møtet på grunn av matserveringen.

Kontakt oss på e-post: l.t.navestad@dnva.no

Eller på telefon: 22 84 15 00 (sentralbord), 22 84 15 04 (Line Therese Nævestad)

Formiddagsmøter våren 2019

Tirsdag 29. januar
Bernt Hagtvet: Den spanske tragedien

Tirsdag 26. februar
Øystein Sørensen: Politisk ekstremisme – en trussel mot det norske demokratiet i dag?

Tirsdag 5. mars
Jens Mangerud: Dagligliv i romertidens Egypt

Mandag 1. april
Hanna Geiran: Riksantikvar for sin tid

Tirsdag 14. mai
Rune Waagbø: De forbannede lakseforskerne

Formiddagsmøter høsten 2018

Tirsdag 25. september
Einar Duenger Bøhn: Kunstig intelligens: Allerede for sent å regulere bruken?

Tirsdag 16. oktober
Terje Tvedt: "Det internasjonale gjennombruddet"

Fredag 2. november
Vasily Petrenko: Science and music

Tirsdag 4. desember
Geir Uthaug: På vei mot William Shakespeares identitet

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS