Hjem

Akademiets hus på Drammensveien

 Statsråds Astrups villa på Drammensveien ble tegnet av arkitekt Herman Major Backer og oppført i 1886 – 1887. Backer tegnet flere av villaene på Drammensveien og ble ikke uten grunn kalt Drammensveiens arkitekt. Huset, som har 2. etasjer, samt loft og kjeller var mer enn en privat bolig. Familien som bestod av Hans Rasmus Astrup, han hustru Augusta Elisabeth og deres 8 barn brukte 1. etasje. 2. etasje inneholdt representasjonsrom og Astrups kontor, tjenerskapet holdt til i kjelleren. Den største av salongen i 2. etg., Gobelinsalen, har fått sitt navn etter de fire gobeliner på veggen. Gobelinene er delvis brodert og delvis malt av den svenske maleren Mårten Eskil Winge og hans kone Hanna Winge. Det er altså ikke ekte gobeliner, men virkningen av det malte og broderte tekstilen har en lignende effekt. Gobelinene motiv er fire av sansene; Syn, smak, hørsel og lukt. Mårten Eskil Winge har også dekorert Blomsterhagen – den salongen som vender mot Drammensveien. Arne Fladager har malt rankene både i Blomsterhagen og i foredragssalen (den gang Malerisalen)

GobelinsalenGobelinsalen

Astrup kom tilbake til Norge og Christiania etter mange år i Spania og Sverige. Han ble regnet som klarsinnet og dyktig i forretningslivet, og ble etter kort tid overtalt til å gå inn i politikken. Politikere fra de forskjellige partier, vitenskapsmenn, kunstnere og forretningsmenn; Henrik Ibsen, Jonas Lie, Bjørnstjerne Bjørnson, W. C. Brøgger, Johan Sverdrup, Ossian Sars og Ernst Sars, bare for å nevne noen, ble samlet i dette huset, som derved i alle år har spilt en stor rolle i norsk kulturliv. Statsråd Hans Rasmus Astrup skapte et miljø der som i betydelig grad satte preg på hans egen tid og på ettertiden. Mange viktige samtaler mellom sentrale personer i tiden fant sted der, og miljøet fikk betydning både for vår politiske og kulturelle utvikling.

BlomsterhagenBlomsterhagen

"I de godt og vel ti år fra innflyttingen i 1887 til Astrups død i begynnelsen av 1898 gjorde han og hans hustru Akademiets hus til et festlig samlingssted, og han arbeidet bevisst på at toleranse og gjensidig forståelse kunne komme til å avløse det blinde partihat. Det hadde forferdet ham dypt å merke at mange høyre- og venstremenn i Norge var ytterst uvillige til å ha noe som helst selskapelig omgang med hverandre, ja nesten ikke engang ville snakke sammen." Francis Bull

I 1911 flyttet Akademiet inn i huset. Overdragelsen fant sted etter en raus gave fra to av Astrups døtre, og etter en privat innsamlingsaksjon. Siden har Akademiet ved sine møter og sine andre aktiviteter ført videre noe av den tradisjon Astrup etablerte.

Den ytre ramme er i dag som det var da huset sto ferdig i 1887, men innvendig er det hjemmet Astrup og hans hustru skapte borte. Salongene og soverommene nede er gjort om til kontorer og møterom. Astrup sitt kontor er i dag styrerom. Gobelinsalen er slik den var bortsett fra møblene. Den tidligere malerisalen fungerer i dag som foredragssal. I 1992 var loftet og kjelleren pusset opp og Senter for høyere studier (nå Senter for grunnforskning - Center for Advanced Study - CAS) flyttet inn. To kontorer i kjelleren blir brukt av Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Nabobygningen, Stallen, har gjennom årene hatt ulike leietakere -- nå leies det ut ett kontor i 1 etg., mens i resten av Stallen holderdeler av administrasjonene i Akademiet hus.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS