Hjem

Minnetaler

Det holdes minnetaler over Akademiets norske medlemmer i forbindelse med fellesmøtene og klassemøtene i Oslo og på det årlige fellesmøtet i Bergen. Minnetalene trykkes i Akademiets årbok. Siden 2005 har minnetalene også blitt publisert på Akademiets nettsted.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS