Hjem

Akademiets klimamøter

Det Norske Videnskaps-Akademis klimautvalg ble opprettet i 2009, og består av 13 fagpersoner som arbeider med klimaspørsmål eller på fagfelt med klar relevans til aktuell klimaforskning eller klimapolitikk. Klimautvalgets arbeidsoppgaver består av blant annet å arrangere offentlige møter og seminarer hvor aktuelle klimaspørsmål blir allsidig belyst på en allment tilgjengelig og faglig velfundert måte.

Akademiets klimautvalg, som ledes av professor Arild Underdal, hadde i 2013 tre åpne møter; 18. mars, 16. april og 24. oktober da Øystein Hov la fram rapporten  "Extreme Weather Events in Europe: preparing for climate change adaptation".

Mer ekstremt vær i Europa

EKSTREMVÆR: Vi mennesker blir små i møtet med naturkreftene som her en stormfull høstdag ved Atlanterhavsveien. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix

Forskningsdirektør Øystein Hov ved Meteorologisk institutt har ledet en europeisk ekspertgruppe som har sett på hvordan man kan møte mer ekstremt vær. Han la fram hovedkonklusjonene i rapporten "Extreme Weather Events in Europe: preparing for climate change adaptation" på et møte arrangert av Akademiets klimautvalg 24. oktober 2013.

En av konklusjonene er at Europa må forvente flere og mer intense varmebølger i sør og mer regn i nord. Hov understreket viktigheten av at tilpasningstiltak må gå parallelt med klimatiltak.

- Det vil antagelig bli mindre nedbør sør i Europa og flere episoder med store nedbørsmengder her i nord, forteller Øystein Hov som har ledet den internasjonale forskningsgruppen.

Vær som gjør skadeverk, det være seg kraftig nedbør, mye vind eller sterk varme, fører til store omkostninger for samfunnet. Mens antall skader som skyldes jordskjelv eller vulkanutbrudd har holdt seg på omtrent samme nivå de siste 30 årene, viser statistikk fra internasjonal reassuranse at det i samme periode har vært en kraftig økning i værrelaterte skader.

Les mer: http://www.dnva.no/nyheter/vis.html?tid=58630

Øystein Hov (t.v.) la fram hovedkonklusjonene i rapporten "Extreme Weather Events in Europe: preparing for climate change adaptation" på Vitenskapsakademiet. Arild Underdal er leder for Akademiets klimautvalg som arrangerte møtet. Foto: Anne-Marie Astad

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS