Hjem

Æresmedlemskap

Ærespreses
Hans Majestet Kong Haakon VII (1872 - 1957). Ærespreses fra 2. desember 1905.

Hans Majestet Kong Olav V (1903 - 1991) Innvalgt i 1945 som æresmedlem. Ærespreses fra 6. november 1957.

Hans Majestet Kong Harald V (f. 1937). Innvalgt i 1980. Ærespreses fra 18. januar 1991.
Fra Akademiets årsberetning for 1980:
Det ble besluttet å innby DD.KK.HH. Kronprins Harald og Kronprinsesse Sonja til å motta æresmedlemskap. Begge erklærte seg villige, og diplomer ble overrakt på årsmøtet 5. mai 1980.

I Akademiets årsberetning fra 1991 står det: Akademiets ærespreses Hans Majestet Kong Olav V avgikk ved døden 17. januar 1991. Hans Majestet Kong Harald V har akseptert Akademiets anmodning om å bli Akademiets nye ærespreses.

Videnskaps-Selskabets Beskyttere
I perioden 1858 -- 1872:
H.K.H. Kronprinsregenten, fra 8. juli 1859 Hans Majestet Kong Carl XV (1826 -- 1872)

Hans Majestet Kong Oscar II (1829 - 1907). Æresmedlem fra 21. september 1860. Fra 1872  - 1905 Videnskabs-Selskabets Beskytter

Æresmedlemmer
Kongelige
Hans Majestet Kong Gustav VI Adolf (1882 - 1973). Innvalgt i 1952.

Hennes Majestet Dronning Sonja (f. 1937). Innvalgt i 1980.
Fra Akademiets årsberetning for 1980: Det ble besluttet å innby DD.KK.HH. Kronprins Harald og Kronprinsesse Sonja til å motta æresmedlemskap. Begge erklærte seg villige, og diplomer ble overrakt på årsmøtet 5. mai.

H.K.H. Kronprins Haakon (f. 1973). Innvalgt i 2009.

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit (f. 1973). Innvalgt i 2009.

Andre

 • Direktør ved Freia Chocolade Fabrik Johan Throne Holst (1868 - 1946). Innvalgt i 1923.
 • Forretningsmann Axel Heiberg (1848 - 1932). Innvalgt i 1923. Mæcen
 • Hofjegermester Thomas Nicolay Fearnley (1841 - 1927). Mæcen og skipsreder. Innvalgt i 1923.
 • Bryggerieier Ellef Ringnes (1842 - 1929). Innvalgt i 1897, ble gjort til æresmedlem i 1923. Mæcen
 • Grosserer Andreas Holbæk Eriksen (1856 -- 1930). Innvalgt i 1923. Stiftet Holbæk Eriksens fond 1. juni 1919.
 • Fhv. statsminister Gunnar Knudsen (1848 - 1928). Innvalgt i 1926.
 • Generaldirektør i Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab Axel Aubert (1873 - 1943). Han ble innvalgt i 1927 og gjort til æresmedlem 23. mars 1934. Etter Auberts ønske skjenket hans enke Henriks Lunds portrett av Einstein til Akademiet i 1946.
 • Skips- og hvalfangtsreder og konsul Lars Christensen (1884 - 1965). Innvalgt i 1934.
 • Professor Waldemar Christofer Brøgger (1851 - 1940). Professor i geologi og mineralogi. Han var først professor ved Stockholms högskola, deretter Universitetet i Christiania. Han ble innvalgt i 1885 og gjort til æresmedlem 27. mars 1936.
 • Kaptein Wilhelm Wilhelmsen (1872 - 1955). Innvalgt i 1937.
 • Professor Leiv Amundsen (1898 - 1987). Han ble innvalgt i 1936 og gjort til æresmedlem i 1984. Professor Amundsen hadde tilsyn med Akademiets publikasjoner fra 1936 til 1980, og skrev Akademiets historie i to bind.
 • Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874 - 1965). Statsmann. Innvalgt i 1949.
 • Generaldirektør i Norsk Hydro Bjarne Gotfred Eriksen (1886 - 1976). Innvalgt i 1952.
 • Skipsreder Anders August Jahre (1891 - 1982). Innvalgt i 1964.
 • Kristján Eldjárn (1916 - 1980) var den tredje presidenten på Island, fra 1968 til 1980 Innvalgt i 1971.
 • Statsstipendiat i etnologi Helge Marcus Ingstad (1899 - 2001). Innvalgt i 1990.
 • Sivilingeniør og styreleder i The Kavli Foundation Fred Kavli (1927-2013). Innvalgt i 2009.
   

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS