Hjem

Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag

Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag er en årlig internasjonal forelesning. Den ble for første gang arrangert i mars 2009. I forlengelse blir det i tillegg annen hvert år bli arrangert et større internasjonalt seminar, der det første fant sted i Vitenskapsakademiet i oktober 2009. Tiltaket støttes av Grosserer N. A. Stangs legat.

undefinedProfessor Rens Bod
Akademiforelesningen 2016 ble holdt 8. mars. 
Professor Rens Bod ved  Universiteit van Amsterdam foreleste om
How Interactions between Humanities and Science have Shaped our Knowledge
Abstract:
The idea that the sciences and the humanities are, and have always been, separate is as much alive as ever. It structures the entrenched organization of the university; it is taken for granted in academics' everyday thinking. And yet it is wrong. It fails to fit the practice and the organization of scholarship prior to the 1880s, when Dilthey, Windelband and other leading German thinkers began to call the sciences 'law-establishing' ('nomothetic') as opposed to the allegedly 'idiographic' humanities. It fails likewise to fit what happened in their own time, and what has happened ever since. 

 
Til venstre: Øyvind Østerud, Josiah Ober  og Jan Terje Faarlund. Foto: Knut Falck
Fra den første Akademiforelesningen. Til venstre: Preses Øyvind Østerud, foredragsholder Josiah Ober og HF-klassens leder Jan Terje Faarlund. Foto: Knut Falck

Den første forelesningen ble holdt i Akademiets hus 19. Mars 2009, over emnet Demokrati og verdighet. Foredragsholder var Josiah Ober ved Stanford University.

Internasjonalt seminar
Annenhvert år vil det i tillegg bli holdt et større internasjonalt seminar. Det første av disse fant sted 19-20 oktober 2009 og omhandlet temaet Evolution, Culture & Society. Symposiet fokuserte på utviklingslærens betydning for samfunnsfag og humaniora, og åtte fremtredende internasjonale forskere holdt foredrag. 

Les mer 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS