Hjem

Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag

Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag er en årlig internasjonal forelesning. Den ble for første gang arrangert i mars 2009. I forlengelse blir det i tillegg annen hvert år bli arrangert et større internasjonalt seminar, der det første fant sted i Vitenskapsakademiet i oktober 2009. Tiltaket støttes av Grosserer N. A. Stangs legat.

undefined

Akademiforelesningen 2017 ble holdt 7. mars. Professor emeritus Nicholas Sims-Williams ved University of London foreleste om følgende tema:
From philology to history: Deciphering the language of ancient Afghanistan

Abstract:
Bactrian, the principal administrative language of pre-Islamic Afghanistan, fell out of use more than a thousand years ago and for many centuries was known only from short inscriptions in Greek letters on coins and seals. During the twentieth century, however, especially from the 1990s onwards, substantial Bactrian texts have come to light. These include both historical inscriptions from the 2nd century C.E., which are written in an easily legible 'monumental' script, and later documents written on leather or parchment in a locally developed cursive script which is hardly recognisable as Greek. In this lecture I will outline the process of the decipherment and interpretation of these texts, concentrating on the role of the philologist in providing access to their content and thus making it possible for the historian to reconstruct many aspects of the history of the region during the first millennium of our era.

Akademiforelesningen 2018 finner sted 13. mars 2018. Les om arrangementet her

Til venstre: Øyvind Østerud, Josiah Ober  og Jan Terje Faarlund. Foto: Knut Falck
Fra den første Akademiforelesningen. Til venstre: Preses Øyvind Østerud, foredragsholder Josiah Ober og HF-klassens leder Jan Terje Faarlund. Foto: Knut Falck

Akademiforelesningens historie
Den første forelesningen ble holdt i Akademiets hus i 2009, over emnet Demokrati og verdighet. Foredragsholder var Josiah Ober ved Stanford University.

Internasjonalt seminar
Annenhvert år vil det i tillegg bli holdt et større internasjonalt seminar. Det første av disse fant sted i 2009 og omhandlet temaet Evolution, Culture & Society. Symposiet fokuserte på utviklingslærens betydning for samfunnsfag og humaniora.  

Les mer 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS