Hjem

Akademisymposiet i humaniora og samfunnsfag

Det Norske Videnskaps-Akademi arrangerte i 2017 Akademisymposium for humaniora og samfunnsfag for femte gang. Symposiet handlet om falske nyheter og alternative fakta.

Les mer om arrangementet her.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS