Hjem

Akademisymposiet i humaniora og samfunnsfag

Det Norske Videnskaps-Akademi arrangerte Akademisymposium for humaniora og samfunnsfag for fjerde gang og i 2015 handlet det om litteraturens rolle i offentligheten fra renessansen til i dag. Temaet ble presentert gjennom 12 foredrag og delt i fire tematiske sesjoner. Den første, Res publica, ser bakover fra opplysningstiden til Shakespeare og framover til oppkomsten av en norsk nasjonallitteratur. Den andre, The Literary Field, diskuterer litteraturen som samfunnsfelt på 1800- og 1900-tallet. Den tredje, Literature and the Law, omhandler ytringsfrihet og sensur og den fjerde, Literature and Power, litteraturens forhold til makten.

I symposiet møtte noen av verdens ledende litteraturforskere og kritikere Norges fremste litteraturforskere og historikere: Peter McDonald, Joe Loewenstein, Gisèle Sapiro og Amit Chaudhuri på den ene siden, og Tore Rem, Tone Selboe, Jon Haarberg, Erik Bjerck Hagen, Ellen Krefting, Narve Fulsås, Benedikt Jager og Tore Slaatta på den andre.


Literature and the Public Sphere

The Norwegian Academy of Science and Letters, 26-27 October 2015

Monday 26 October
09:30 Welcoming speech. Kirsti Strøm Bull, President of The Norwegian Academy of Science and Letters  
09:40 Organisation of the symposium. Jan Eivind Myhre, The Norwegian Academy of Science and Letters.

Res Publica
09:50 Joe Loewenstein, Washington University in St. Louis: The Constitutional Politics of Shakespearean Comedy
10:40 Ellen Krefting, University of Oslo: Practising Enlightenment: Periodicals and the Public Sphere in Eighteenth-Century Denmark-Norway

11:20 Jon Haarberg, University of Oslo: The Constitution of a National Literature in Norway
11:50 General discussion

The Literary Field
13:30 Amit Chaudhuri, University of East Anglia: Conversation with Peter McDonald on literature and society
14:15 Narve Fulsås, University of Tromsø: The Rise of the Literary Field in Scandinavia

14:55 Erik Bjerck Hagen, University of Bergen: Realism as Theory and Program in Norwegian Literature and Literary Criticism 1830-1860

Literature and the Law (Censorship)
16:15 Gisèle Sapiro, EHESS, Paris: Literature and Democracy: The French Writers' Combat for the Freedom of Expression
17:00 Benedikt Jager, University of Stavanger: Norwegian Literature in the East-German System of Censorship (1950-1990)
17:30 General discussion

Tuesday 27 October
    
Literature and the Law (continued)
09:00 Peter McDonald, Oxford University: 'What about criticism?' Blanchot's Giant-Windmill
09:50 Discussion

Literature and Power
10:30 Tone Selboe, University of Oslo: Camilla Collett and her Opponents
11:00 Tore Rem, University of Oslo: Reading Authority: Hamsun, Hitler and the Role of the Author
11:30 Tore Slaatta, University of Oslo: Struggles in the Field: The Case of Karl Ove Knausgaard
12:00 General discussion
12:30 Summing up the symposium

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS