Hjem

Jubileumssymposiene i 2007

I forbindelse med Det Norske Videnskaps-Akademis 150 års jubileum ble det gjennom året 2007 avhold følgende symposier:

8. februar 2007 - 9. februar 2007

Det flerkulturelle samfunn

Jubileumssymposier

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi

Leder for arrangementskomiteen: Professor Ole Kristian Grimnes.
E-post: o.k.grimnes@iakh.uio.no
Pressekontakt: Anne-Marie Astad.
E-post: anne.marie.astad@dnva.no

16. april 2007 kl 13:30 - 17. april 2007 kl 17:00

Climate change – what is known and how should we act?

Jubileumssymposier

Sted: The Norwegian Academy of Science and Letters and the National Library

Chairman of the organizing committee: Hans Martin Seip
This symposium is organized in cooperation with Polytechnic Society.
It is sponsered by the Research Council of Norway through the scientific programme NORKLIMA.

20. september 2007 - 21. september 2007

Nuclear Risks - Safety and Security

Jubileumssymposier

Sted: The Norwegian Academy of Science and Letters

Chairman of the organizing committee: Professor Brit Salbu, Norwegian University of Life Sciences (UMB) and the Norwegian Academy of Science and Letters.

There will also be a plenary meeting at Gamle festsal, Oslo University Thursday September 20 where Dr. Hans Blix, former director of IAEA will give a talk on "Risks from Nuclear Sources in the 21st century".

The symposium will be in English.

25. oktober 2007 - 27. oktober 2007

Fredsmegleres ideer om fredskapning og fredsbevaring

Jubileumssymposier

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi

Konferanse om fredsmegling som arrangeres i samarbeid med Det Norske Nobelinstitutt. 
Leder for arrangementskomiteen: Professor Helge Pharo 
Deltakelse bare etter invitasjon

1. november 2007 - 2. november 2007

European unity as a challenge to religious communities

Jubileumssymposier

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi

Leder for arrangementskomiteen: Professor Halvor Moxnes
Symposiet holdes på engelsk. For program og foredrag se vedlegg.

22. november 2007 - 23. november 2007

Science and rhetoric

Jubileumssymposier

Sted: The Norwegian Academy of Science and Letters

Chairman of the organizing committee: Øivind Andersen

 

22. november 2007 - 23. november 2007

Vitenskap og retorikk

Jubileumssymposier

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi

Seminaret vil ta opp forskjellige sider ved forholdet mellom vitenskap og retorikk, både historiske og prinsipielle, praktiske og teoretiske.
Leder for arrangementskomiteen: Professor Øivind Andersen. Deltakelse etter invitasjon.

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS