Hjem

Nansen minneforelesning

Nansen minneforelesning ble opprettet i forbindelse med feiringen av Fridtjof Nansens 100-årsdag i 1961. Minneforelesningen har siden den gang vært er et årlig arrangement ved Det Norske Videnskaps-Akademi.

Nansen Minneforelesning 2015

Nansen Minneforelesning for 2015 ble holdt i Vitenskapsakademiet 12. oktober. Foredragsholder var professor Yngve Kristoffersen fra Universitetet i Bergen. Han foreleste om "Utforskning av Polhavet på drivisens betingelser: Vitenskapelige, teknologiske og mentale utfordringer i et hundreårsperspektiv"

Obligatorisk!Yngve Kristoffersen og Audun Tholfsen. Foto: Thomas Eckhoff
<br>
Foredragsholderen i ivrig passiar med Hans Majestet. Foto: Thomas Eckhoff

50-ÅRSJUBILEET FOR NANSEN MINNEFORELESNING

Nansen Minneforelesning vendte i 2011 tilbake til Universitetes Aula, der den aller første minneforelesningen ble holdt 10. oktober 1961. 50- årsjubileet for arrangementet og markering av 150- årsdagen for Nansens fødsel ble markert 10. oktober.

Nansen Minneforelesning 2011: H.M Kongen og H.M Dronningen, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit utenfor Univeritetets Aula. Generalsekretær Øivind Andersen og rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen tok i mot kongefamilie. 
Nederst til høyre: Professor Jim Hurrell holder Nansen Minneforelesning. H.M. Kongen og H.M. Dronningen, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit utenfor Universitetets Aula. Generalsekretær Øivind Andersen og rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen tok i mot kongefamilie. Nederst til høyre: Professor Jim Hurrell holdt Nansen Minneforelesning.

 

Obligatorisk!


Nansen Minneforelesning ble holdt av Seniorforsker Jim Hurrell ved National Center for Atmospheric Research, Boulder, Colorado over temaet: Environmental change over the Arctic: A perspective relative to Nansen's polar explorations Se Abstract (PDF)


Klimaforsker
 Cecilie Mauritzen mottok Framkomiteens belønning for polarforskning. 
Prisen ble overrakt av rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen.

I forbindelse med Nansen minneforelesning delte Universitetet i Oslo ut Framkomiteens Belønning for Polarforskning. I 2011 gikk prisen til klimaforsker Cecilie Mauritzen, Meteorologisk institutt. Prisen ble overrakt av rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen.

 

Mer om Nansen minneforelesning 2011 

 

Fra Det Norske Videnskaps-Akademis årsberetning for 1961:
"I forbindelse med feiringen av 100-årsdagen for Fridtjof Nansens fødselsdag arrangerte Akademiet et møte i Universitetets aula med foredrag av Philip Noel-Baker. Takket være en bevilgning av kr. 50 000.00 fra Komiteen for bevaring av polarskibet "Fram" er det planen hvert år i oktober å holde en Nansen minneforlesning."

Tittelen på hans foredrag var Nansen's place in history.
Philip John Noel-Baker eller Baron Noel-Baker (født 1. november 1889, død 8. oktober 1982) var en britisk  politiker, diplomat, professor og friidrettsutøver. Etter første verdenskrig var han med i opprettelsen av Folkeforbundet som assistent til Lord Robert Cecil, som igjen var assistent til Eric Drummond, Folkeforbundets første generalsekretær. Han var også professor i internasjonal rett ved University of London fra 1924 til 1929 og foreleser ved Yale-universitetet 1933 til 1934. Han ble tildelt Nobels fredspris i 1959.

Det har, siden den gang, vært arrangert til sammen 47 forelesninger over en periode på snart 50 år.

Se liste over alle Nansen minneforelesninger holdt 1961 - 2010 (PDF)

Vedlegg

Liste over alle Nansen minneforelesninger holdt 1961 - 2014

Nansen minneforelesninger (Word)

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS