Hjem

VISTA – et unikt samarbeid mellom forskning og næringsliv

VISTA er et grunnforskningsprogram finansiert av Statoil som gjennomføres i nært samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi.

Sleipner-plattformen. Foto: Dag Myrestrand/StatoilSleipner-plattformen. Foto: Dag Myrestrand/Statoil

VISTA ble grunnlagt i 1985. VISTA har en overordnet visjon om å stimulere til økt grunnleggende matematisk-naturvitenskapelig forskning knyttet til utnyttelse og forvaltning av nasjonens petroleumsressurser. I tillegg har VISTA følgende hovedmål: 

 • Støtte forsking av høy kvalitet med spesiell vekt på å utvikle unge kandidater
 • Bidra til at våre beste akademiske miljøer engasjerer seg i denne typen forskning
 • Fokusere på å publisere resultater i de beste internasjonale tidsskriftene

Aktuelle fagmiljøer ved norske universiteter kan søke om prosjektstøtte til doktorgradsstudier eller postdoktor. Gjennom VISTAs postdoktorprogram søker en å knytte gode norske og utenlandske forskningsmiljøer tettere sammen ved utveksling av forskere. 

Siden starten i 1985 er det delt ut over 300 millioner kroner i støtte til unge forskere og til VISTA-professorater. VISTA finansierer til en hver tid rundt 25 dokotrgrad- og postdoctorprosjekter, samt et professorat innen områdene Leting, Økt utvinning, Miljø og Fremtidens utbygging og operasjoner. Blant tidligere VISTA-professorer er Ivar Giæver, Nobelprisvinner i fysikk i 1973.

Avtalen ble undertegnet av Akademiets generalsekretær Øivind Andersen (t.v.) og Bård Krokan, Vice President i Statoil. Foto: Eirik Furu BaardsenAvtalen ble undertegnet av Akademiets generalsekretær Øivind Andersen (t.v.) og Bård Krokan, Vice President i Statoil. Foto: Eirik Furu Baardsen

100 millioner i fornyet 5-årsavtale

Det Norske Videnskaps-Akademi og Statoil undertegnet en ny 5-årsavtale som tilfører grunnforskningsprogrammet VISTA 20 millioner kroner årlig fra 2014. Avtalen ble signert av Bård Krokan, Vice President i Statoil, og Akademiets generalsekretær Øivind Andersen. Midlene skal gå til å støtte unge forskere som jobber innen petroleumsrelatert grunnforskning, samt finansiere et professorat.

Styre og administrasjon

VISTAs øverste organ er styret. Styret består to medlemmer fra Statoil, og resterende er Akademimedlemmer. Rollen som styreleder alternerer mellom styremedlem fra Statoil og Akademiet annenhvert år. Administrasjon og daglig drift er ivaretatt gjennom Akademiets koordinator og Statoils programleder, som også deltar i VISTAs styremøter. Hvert av VISTAs satsingsområder ledes av en faglig områdekomité. Denne består av en komitéleder fra Statoil, relevant styremedlem fra Akademiet og eventuelle fagfeller. Hvert prosjekt har en ansvarlig prosjektleder og en oppnevnt kontaktperson fra Statoils fagmiljø. Akademiet ivaretar arbeidsgiverforpliktelsene og regnskap for VISTA.

VISTA-styret 2015

 • Tor Grande, Professor of Materials Chemistry, NTNU (leder) 
 • Elisabeth Alve, Professor in Micropaleontology, University of Oslo 
 • Anders Elverhøi, Professor in Geology, University of Oslo 
 • Alex Hansen, Professor of Physics, NTNU
 • Jon Kleppe, Professor of Petroleum Engineering, NTNU 
 • Ole M. Sejersted, Professor in Medicine, University of Oslo
 • Lise Øvreås, Professor of Marine Microbiology, University of Bergen 
 • Tor Ulleberg, Vice President, Statoil
 • Leif Lømo, Special adviser, Statoil

Programledelse

 • Dag Schanke, program manager, Statoil
 • Håkon Sandbakken, VISTA coordinator, DNVA. 
 • Richard Kvile, accountant, DNVA
 • For mer informasjon om VISTA-programmet se www.vista.no

Nettressurser

Vistas nettsider

Sidene er på engelsk.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS