Hjem

VISTA – et unikt samarbeid mellom forskning og næringsliv

VISTA er et grunnforskningsprogram finansiert av Equinor som gjennomføres i nært samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi.

Sleipner-plattformen. Foto: Dag Myrestrand/StatoilSleipner-plattformen. Foto: Dag Myrestrand/Equinor

VISTA ble grunnlagt i 1985. VISTA har en overordnet visjon om å stimulere til økt grunnleggende matematisk-naturvitenskapelig forskning knyttet til utnyttelse og forvaltning av nasjonens petroleumsressurser. I tillegg har VISTA følgende hovedmål: 

  • Støtte forsking av høy kvalitet med spesiell vekt på å utvikle unge kandidater
  • Bidra til at våre beste akademiske miljøer engasjerer seg i denne typen forskning
  • Fokusere på å publisere resultater i de beste internasjonale tidsskriftene

Aktuelle fagmiljøer ved norske universiteter kan søke om prosjektstøtte til doktorgradsstudier eller postdoktor. Gjennom VISTAs postdoktorprogram søker en å knytte gode norske og utenlandske forskningsmiljøer tettere sammen ved utveksling av forskere. 

Siden starten i 1985 er det delt ut over 300 millioner kroner i støtte til unge forskere og til VISTA-professorater. VISTA finansierer til en hver tid rundt 25 dokotrgrad- og postdoctorprosjekter, samt et professorat innen områdene Leting, Økt utvinning, Miljø og Fremtidens utbygging og operasjoner. Blant tidligere VISTA-professorer er Ivar Giæver, Nobelprisvinner i fysikk i 1973.

Avtalen ble undertegnet av Akademiets generalsekretær Øivind Andersen (t.v.) og Bård Krokan, Vice President i Statoil. Foto: Eirik Furu BaardsenAvtalen ble undertegnet av Akademiets daværende generalsekretær Øivind Andersen (t.v.) og Bård Krokan, Vice President i Equinor. Foto: Eirik Furu Baardsen

For mer informasjon om VISTA-programmet se www.vista.no

Nettressurser

Vistas nettsider

Sidene er på engelsk.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS