Hjem

Norges Bank og DNVA

Norges Bank og Det Norske Videnskaps-Akademi arrangerer i fellesskap et årlig seminar i Akademiets hus, som ble avholdt for første gang i 2008. Seminarene har som mål å ta opp temaer av generell interesse for et bredere publikum.

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen og Ola Storeng. Foto: Norges BankVisesentralbanksjef Jon Nicolaisen og Aftenpostens Aftenpostens økonomiredaktør Ola Storeng. Foto: Norges Bank

Tidligere seminarer:

25. april 2017: HVA SKAL VÅRE PENGER VÆRE?
Visesentralbanksjef Jon Nicolaysen holdt foredraget Hva skal våre penger være? som ble etterfulgt av spørsmål fra salen og debatt. Foredraget kan leses i sin helhet her. 

12. april 2016: Kan kriser krympes?
Visesentralbanksjef Jon Nicolaysen holdt foredraget Kan kriser krympes? Etterfulgt av økonomiredaktør i Aftenposten, Ola Storeng, som holdt foredraget Hellas – midt i den europeiske krisen. Foredraget ble avsluttet med debatt med Ragnar Torvik som ordstyrer.
Hovedinnlegget til Jon Nicolaisen kan leses her.

14. april 2015 - Bør banker reddes?
Visesentralbanksjef Jon Nicolaysen holdt foredraget Bør banker reddes? Foredraget ble etterfulgt av paneldiskusjon og åpen debatt.

12. november 2013 - Om institusjoner - Grunnlaget for tillit og troverdighet
Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad holdt foredraget Om institusjoner - grunnlag for tillit og troverdighet. Andre innledere var administrerende direktør Tom Remlov, Den Norske Opera & Ballett og høyesterettdommer Aage Thor Falkanger, Norges Høyesterett.

13. november 2012 - Om å lære av historien - Sannheter og evige sannheter 
Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad ved Norges Bank var hovedtaler. Biskop Helga H. Byfuglien, preses i Bispemøtet, og førsteamanuensis ved UiO Anne Kveim Lie, holdt kommentarinnlegg.
 
8. november 2011 - Om å forvalte rikdom
Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad ved Norges Bank var hovedtaler. Professor Einar Lie og professor Eivind Smith, begge fra Universitetet i Oslo, holdt kommentarinnlegg.

9. november 2010 - Om å fatte gode beslutninger
Foredrag ved visesentralbanksjef Jan. F. Qvigstad, Norges Bank
Aanund Hylland og Ingelin Killengren holdt kommentarinnlegg.

10. november 2009 - Om åpenhet
Foredrag ved visesentralbanksjef Jan. F. Qvigstad, Norges Bank
Innlegg ved professor Inge Lorange Backer, Institutt for offentlig rett, Universitet i Oslo, ved forskningsleder Bernt Aardal, Institutt for samfunnsforskning og ved professor Andreas Føllesdal, Norsk senter for menneskerettigheter, Universitet i Oslo

11. november 2008 - Om å holde ord
Foredrag av visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad på et seminar i regi av Norges Bank og Det Norske Videnskaps-Akademi.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS