Hjem

Norges Bank og DNVA

Norges Bank og Det Norske Videnskaps-Akademi arrangerer i fellesskap et årlig seminar i Akademiets hus, som ble avholdt for første gang i 2008. Seminarene har som mål å ta opp temaer av generell interesse for et bredere publikum.

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen og Ola Storeng. Foto: Norges BankVisesentralbanksjef Jon Nicolaisen og Aftenpostens Aftenpostens økonomiredaktør Ola Storeng. Foto: Norges Bank

 

25. april 2017: HVA SKAL VÅRE PENGER VÆRE?

Visesentralbanksjef Jon Nicolaysen holdt foredraget Hva skal våre penger være? som ble etterfulgt av spørsmål fra salen og debatt.

Foredraget kan leses i sin helhet her.

 

Tidligere seminarer:

12. april 2016: Kan kriser krympes?

Visesentralbanksjef Jon Nicolaysen holdt foredraget Kan kriser krympes? Etterfulgt av økonomiredaktør i Aftenposten, Ola Storeng, som holdt foredraget Hellas – midt i den europeiske krisen. Foredraget ble avsluttet med debatt med Ragnar Torvik som ordstyrer.

Hovedinnlegget til Jon Nicolaisen kan leses her.

14. april 2015: Bør banker berges?

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen  holdt foredraget Bør banker berges
Foredraget ble etterfulgt av paneldiskusjon og åpen debatt, med professor Ragnar Torvik som ordstyrer.

Hovedinnlegget til Jon Nicolaisen kan leses her

12. november 2013: Om institusjoner - Grunnlaget for tillit og troverdighet

Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad holdt foredraget "Om institusjoner - Grunnlaget for tillit og troverdighet". Andre innledere var administrerende direktør Tom Remlov, Den Norske Opera & Ballett og høyesterettdommer Aage Thor Falkanger, Norges Høyesterett.


13. november 2012 -
Om å lære av historien - Sannheter og evige sannheter 

Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad ved Norges Bank var hovedtaler. Biskop Helga H. Byfuglien, preses i Bispemøtet, og førsteamanuensis ved UiO Anne Kveim Lie, holdt kommentarinnlegg.

8. november 2011 - Om å forvalte rikdom
Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad ved Norges Bank var hovedtaler. Professor Einar Lie og professor Eivind Smith, begge fra Universitetet i Oslo, holdt kommentarinnlegg.

Hovedinnlegget kan leses her


9. november 2010 - Om å fatte gode beslutninger
Foredrag ved visesentralbanksjef Jan. F. Qvigstad, Norges Bank

Les hele hovedinnlegget til Jan F. Qvigstad her

Aanund Hylland og Ingelin Killengren holdt kommentarinnlegg.


10. november 2009 - Om åpenhet
Foredrag ved visesentralbanksjef Jan. F. Qvigstad, Norges Bank

Innlegg ved professor Inge Lorange Backer, Institutt for offentlig rett, Universitet i Oslo, ved forskningsleder Bernt Aardal, Institutt for samfunnsforskning og ved professor Andreas Føllesdal, Norsk senter for menneskerettigheter, Universitet i Oslo

Foredraget til Jan Fredrik Qvigstad kan leses i sin helhet på Norges Bank sine nettsider


11. november 2008 - Om å holde ord
Foredrag av visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad på et seminar i regi av Norges Bank og Det Norske Videnskaps-Akademi.

Les hele hovedinnlegget til Jan F. Qvigstad her

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS