Hjem

Minnetale over professor Marit Trætteberg

holdt i fellesmøte
den 14. oktober 2010

av professor Kolbjørn Hagen

Obligatorisk!

Vitenskapsakademiets medlem, professor Marit Trætteberg, døde 28. oktober 2009, 79 år gammel. En fremragende forsker, en entusiastisk underviser og et samfunnsengasjert menneske er ikke blant oss lenger.

Marit Trætteberg, født Krogstad, ble født i Ålesund 28. september 1930 som et av tre barn av Kari og Gunnar Krogstad. Hennes mor var lærer, og hennes far arbeidet med eksport av fisk, først og fremst klippfisk. Etter fullført eksamen artium og ett års industripraksis, startet hun i 1950 kjemistudier ved Norges tekniske høgskole. Under studietiden på NTH møtte Marit fysikkstudenten Jens Trætteberg, og de giftet seg i 1956.

I 1955 fullførte Marit Trætteberg sin sivilingeniørgrad med en diplomoppgave i organisk kjemi, under veiledning av professor Nils Andreas Sørensen. Etter ett år som forskningsassistent for Sørensen startet hun å samarbeide med professor Otto Bastiansen, som hadde flyttet fra Oslo til Trondheim for å overta et professorat i fysikalsk kjemi ved NTH. Dette vitenskapelige samarbeidet, sammen med et nært vennskap, varte helt til Otto Bastiansen døde i 1995, selv om Bastiansen etter noen år flyttet tilbake til Oslo. Med Bastiansen som veileder, fullførte Marit Trætteberg sin dr.ing.-grad i strukturkjemi i 1960. Hun benyttet elektrondiffraksjon til å studere organiske molekylers struktur og konformasjon, et fagfelt som noen år senere, som vi vet, ga professor Odd Hassel Nobelprisen i kjemi.

Marit Trætteberg ble i 1962 tilbudt fast stilling ved Norges lærerhøgskole, men fikk permisjon i to år fra denne stillingen for å drive forskning ved University of Indiana i USA. Litt senere ble hun også tilbudt fast stilling ved dette amerikanske universitetet. Heldigvis for kjemimiljøet i Norge, valgte Marit å returnere til Trondheim og sin stilling ved Norges lærerhøgskole.

Bare avbrutt av flere forskningsopphold i Tyskland og i USA, arbeidet Marit Trætteberg resten av livet ved NTNU, og institusjonene som var forløperne til NTNU. Hun bygget opp undervisningen i organisk kjemi ved Lærerhøgskolen, og hun var en dyktig og svært godt likt foreleser. Det sitter mange mennesker rundt om i Norge som takket være Marit Trættebergs entusiastiske undervisning, kan mye organisk kjemi og har et positivt forhold til faget.

I 1970 disputerte hun som den aller første ved NLHT for dr.philos.-graden med avhandlingen "Conjugated systems in acyclic and cyclic molecules, studied by the gas electron diffraction method". Førsteopponent ved disputasen var professor Ken Hedberg fra Oregon State University i USA, som akkurat da hadde forskningstermin ved Universitetet i Oslo. Professor Hedberg ble etter hvert en av Marits mange internasjonale samarbeidspartnere, og han ble i tillegg også en av hennes nærmeste venner. Marit Trætteberg ble utnevnt til dosent i 1972 og til professor i 1974.

Marit Trættebergs forskning var hele tiden sentrert rundt strukturkjemi, spesielt studier av organiske molekyler ved hjelp av elektrondiffraksjon. Forskningen hennes konsentrerte seg blant annet om umettede forbindelser av ulike typer, som lineærkonjugerte, krysskonjugerte eller kumulerte hydrokarboner. Hun studerte også forbindelser hvor interne hydrogenbindinger var viktig for konformasjonsforholdene. Data fra andre strukturmetoder ble ofte inkorporert i disse studiene, blant annet data fra NMR, mikrobølge-, IR- og Ramanspektroskopi, sammen med resultater hun fikk fra avanserte teoretiske beregninger. Marit Trætteberg var blant de som aller tidligst tok datamaskiner i bruk i sin forskning. De superdatamaskinene som NTNU tidlig lyktes å skaffe seg, ble noen av hennes viktigste hjelpemidler.

Marit Trætteberg hadde i mange år et nært samarbeid med tyske forskere, og hun tilbrakte blant annet ett år ved universitetet i Göttingen, hvor hun samarbeidet med professor Wolfgang Lüttke. Igjen resulterte et vitenskapelig samarbeid også i et nært personlig vennskap. Professor Lüttke og Marit Trætteberg hadde nær kontakt helt til hennes død. Hun samarbeidet også med flere andre tyske forskere, med en rekke russiske forskere fra professor Vilkovs gruppe ved universitetet i Moskva, og med flere amerikanske forskere. Ved siden av sine opphold ved University of Indiana, tilbrakte hun flere perioder ved Oregon State University.

At Marit Trætteberg var en usedvanlig dyktig forsker, viser blant annet den internasjonale Max Planck-prisen. Denne prisen fikk hun i 1994, sammen med professor Henning Hopf fra Braunschweig, for "outstanding research achievements". Et spesialnummer av forskningstidsskriftet Journal of Molecular Structure ble dedikert til henne på hennes 70-årsdag. Dette inneholder mer enn 30 publikasjoner fra kjente internasjonale forskere innen hennes fagfelt. Marit Trætteberg publiserte ca. 120  vitenskapelige arbeider, alle i internasjonalt kjente tidsskrifter. I tillegg har hun publisert en lang rekke populærvitenskapelige arbeider av ulik art, blant annet var hun i flere år en viktig bidragsyter til Norsk biografisk leksikon.

Marit Trætteberg har sittet i en rekke nasjonale komiteer og råd, blant annet var hun fra 1972 til 1978 medlem av hovedstyret i NAVF, de siste tre årene som styrets viseformann. Marit Trætteberg var en periode prorektor ved Den allmennvitenskapelige høgskolen, AVH.

I tillegg til sitt medlemskap i Det Norske Videnskaps-Akademi var Marit Trætteberg også medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og av Norges Tekniske Videnskapsakademi.

Marit Trætteberg hadde mange interesser i tillegg til sin forskning og undervisning. Hun var svært interessert i kunst og kultur, kanskje spesielt i sang og musikk, og hun var i mange år medlem av diverse sangkor, blant annet Domkoret i Nidarosdomen.

Marit fikk kreft for mer enn 30 år siden. Omtrent samtidig fikk også hennes mann kreft, og i 1995 døde Jens Trætteberg så alt for tidlig av denne sykdommen. Som følge av dette, var Marit Trætteberg i en årrekke aktiv innenfor ulike kreftorganisasjoner. Hun var medlem av etikkutvalget ved St. Olav hospital, hun var besøksvenn ved sykehuset, og i 2003 mottok hun som en av de aller første St. Olav brukerpris. Flere ganger fikk Marit oppleve at kreften kom tilbake, men hun nektet å gi opp og kjempet seg tilbake. Helt fram til det siste var hun aktiv som forsker. Hennes siste vitenskapelige arbeid ble publisert så sent som i 2009.

Men det er mennesket Marit Trætteberg som mange av oss vil savne aller mest. Den alltid blide og optimistiske personen som var villig til å hjelpe absolutt alle når det var behov for det. Noen ganger tok hun på seg så mange oppgaver for å hjelpe andre, at det nesten gikk på helsa løs. Mange av oss har mye å takke Marit Trætteberg for.

 

Vi lyser fred over hennes minne.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS