Hjem

Minnetale over Professor dr.techn. Terkel Nissen Rosenqvist

holdt i fellesmøte
den 8. desember 2011

av professor Harald A. Øye

 

Obligatorisk!

    En nestor innen norsk metallurgisk forskning og undervisning er gått bort. Professor dr. techn. Terkel Nissen Rosenqvist døde fredfullt i sitt eget hjem fredag 1. april.

   Terkel Rosenqvist var født 2.10.1921 i Oslo. Han var sønn av forretningsmann Einar Rosenqvist og Julia Marija Kos. Han var bror av akademimedlem, professor Ivan Rosenqvist. Terkel var gift med Tone Barth fra 1945 til 1963 og de hadde døtrene Charlotte, Randi og Astrid. Senere ble han gift med akademimedlem professor Siri Sverdrup Lunden.

   Terkel var en oppvakt gutt, begynte på skolen da han var 5, og tok artium i 1938 før han var fylt 17. Etter å ha søkt om opptak ved NTH og fått avslag, begynte han studiet av realfag på Blindern. Han ble uteksaminert som cand.real. våren 1943 med hovedfag uorganisk kjemi.

   Utpå høsten samme år ble Universitetet stengt, og Terkel fikk jobb ved A/S Elektrokjemisk forsøksstasjon ved Fiskaa Verk, Kristiansand. Der kom han inn i et aktiv prosessmetallurgisk miljø, og Terkel var rask til å lære!

   Da krigen var slutt våren 1945, vendte Terkel tilbake til sin stilling som assistent ved Kjemisk institutt på Blindern, men allerede samme høst ble han bedt om å komme til Trondheim for å bestyre midlertidig det ledige professoratet i prosessmetallurgi ved NTH. Dermed fikk han ansvaret for undervisning og eksamen for studenter som var rundt samme alder som han selv!

   Sommeren 1946 var hans engasjement ved NTH slutt, og Terkel fikk jobb ved Cristiania Spigerverk i Oslo. Der var han spesielt opptatt med verkets titanholdige råjernslagger, men knapt et år senere dro han til Chicago, USA der han ble drøyt fire år. Han var ansatt ved Institute for the Study of Metals, University of Chicago, der han steg i gradene til Assistant Professor.

   Høsten 1951 kom han hjem med kone og barn, og ble igjen bedt om å komme til Trondheim for å undervise i prosessmetallurgi. Først var det et engasjement betalt av norsk metallurgisk industri, senere ble det en fast stilling, og fra januar 1955 var han utnevnt som professor. Da hadde han i realiteten virket i stillingen i flere år, men ved utnevnelsen var han fortsatt en av de yngste professorene ved norske universiteter.

   Her må også nevnes hans hovedarbeid fra oppholdet i USA: ”Magnetic and Crystallographic Studies on the Higher Antimonides of Iron, Cobalt and Nickel”. Det er et ganske akademisk, men også meget solid arbeid, som han i 1953 forsvarte for graden dr.techn. Senere ble det mer eller mindre glemt, til fordel for mer aktuelle tema.

   Allerede ved oppholdet i Kristiansand ble Terkel interessert i prosessmetallurgi. Han har fortalt meg at en eldre kollega den gang rådet ham til å spesialisere seg på sulfid-metallurgi; dette fordi det er enklere å analysere på svovel enn på oksygen. I ettertid kan en si det var et dårlig råd, men Terkel må ha fulgt det; av alle hans publikasjoner (drøyt 50) handler rundt halvparten om sulfider og svovel. Det medførte at han kom litt på siden av hovedstrømmen i norsk prosessmetallurgi, som primært handler om aluminium og silisium ut fra oksydene. Rundt 1980 skiftet han til titan og titanoksyd, som ble hans andre hovedområde. Men gjennom det hele var han en sentral person i undervisningen, med solide kunnskaper over et bredt spektrum av kjemi og metallurgi.

   Terkel holdt alltid god kontakt med kolleger i USA og hadde kortere opphold som ”Visiting Professor” ved Massachusetts Institute of Technology, Ohio State University og University of Wisconsin, men spesielt bør nevnes at han i årene 1966–68 hadde permisjon fra sin stilling ved NTH for å virke som UNESCO-ekspert ved Middle East University i Ankara, Tyrkia.

Foruten å bygge opp undervisningen der, fant han også tid til arbeidet med sin egen lærebok Principles of Extractive Metallurgy. Boken kom hos McGraw-Hill Book Co. i USA i 1974, ca. 550 sider. Den ble snart den mest benyttede lærebok innen faget, både i USA og andre land. Så vidt jeg vet, foreligger også oversettelsen til spansk og kinesisk.

   Før annen utgave skulle komme ut (1983), ble det innhentet uttalelser fra sakkyndige. Her skal bare refereres en enkel setning, sitert på originalspråket:

 

”Above all, he maintains a clarity of expression which is a direct consequence of his own clear thinking.”

 

Bedre attest kan en neppe få. Da også 2. omarbeidede utgave var utsolgt, ville forlaget ikke satse på noen tredje utgave. I stedet ble rettighetene frigitt, og slik gikk det til at den tredje utgaven, direkte opptrykk fra den andre amerikanske, kom på Tapir Academic Press, Trondheim 2004. Så Terkel ”går igjen” hos sine studenter den dag i dag.

   Hans undervisning var en del av omleggingen av undervisningen som skjedde på NTH i 1950- og 1960-årene. Den tidligere undervisningen var basert på tysk tradisjon med encyclopediske beskrivelser av prosesser. Terkel la vekt på prinsipper som termodynamikk, reaksjonskinetikk, masse og varmetransport. Han ga imidlertid gode prosessbeskrivelser basert på disse prinsipper.

   Selv hadde jeg også mye glede av boken. Jeg skulle være opponent på en svensk doktoravhandling over simulering av silisiumprosessen. Det er en komplisert prosess hvor faselikevekter spiller en avgjørende rolle. Den gang visste jeg lite om prosessen, men etter å ha lest tre sider i Terkels bok skjønte jeg at doktoranden måtte komme frem til de resultater han anga.

   Terkel var en kollega man kunne gå til og diskutere med. Jeg husker jeg ba ham en gang lese et utkast jeg hadde skrevet. Etter å ha gått igjennom det sa han enkelt at dette skjønte han ikke. Han hadde fullstendig rett, og jeg fikk senere orden på det.

   Etter 33 år som professor søkte Terkel avskjed i 1988. I den anledning ble det arrangert et ”Terkel Rosenqvist Symposium” 8. til 11. mai, med en rekke prominente deltakere fra inn- og utland. Foredragene, 21 i alt, ble samlet til en bok på 400 sider, utgitt av hans yngre kolleger Sverre Olsen og Johan Kr. Tuset.

   Terkel fortsatte sitt arbeid selv om han nå offisielt var pensjonist. De første årene hadde han regelmessig sin gang til kontoret, NTNU. Senere, da bena begynte å svikte, kjørte han sin bil. Og da heller ikke det var mulig, skaffet han seg en elektrisk, firehjuls ”scooter”. Med den kunne han kjøre direkte fra døren hjemme og inn i heisen ved Metallurgisk institutt. Det er verd å merke seg at av hans 54 publikasjoner er de ni siste arbeidene kommet etter at Terkel ble pensjonist. Den siste artikkel med ham som medforfatter kom i 2007.

   Personlig var han i alle år en fredens mann; en som selv skjøttet jobben sin og lot andre være i fred. Han var en typisk intellektuell, men på en uformell måte og med brede kunnskaper langt ut over sitt eget fagområde.

   Sport og idrett interesserte ham lite, men han var fra naturens side godt utrustet også rent fysisk. Han var glad i fotturer og det var alltid en glede når han og Siri stoppet hos oss etter en tur i Estenstadmarka for å få kaffe.

   I september 1955 var Terkel med på å etablere Norges tekniske vitenskapsakademi, der han naturlig nok selv ble medlem. Han virket også som registerfører og generalsekretær. Samme år ble han innvalgt i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (Trondheim), og i 1987 i dette Akademi. Han var utnevnt som Fellow of the Metallurgical Society, American Institute of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers. I 1990 mottok han Brinellmedaljen fra Ingeniörsvetenskaps-akademien i Sverige.

   Alle utmerkelser til tross, vil vi minnes ham først og fremst som en inspirerende kollega og en trofast venn.

   Det karakteriserer også Terkel at han hadde bestemt at hans minnestund skulle være hyggelig med middag og vin.

 

Jeg lyser fred over hans minne.

 

 

BIBLIOGRAFI

 1.       Equilibrium between liquid Fe-Ti-O slags and metallic iron; Eriksen, Jan Martin; Robles, Eloy Crespo; Rosenqvist, Terkel, Steel Research International (2007), 78(9), 671–675.

 2.       The effect of Sr addition on the hydrogen solubility and hydride formation in pure Mg and the alloy AZ91; Øvrelid, Eivind; Fløistad, Geir B.; Rosenqvist, Terkel; Bakke, Per; Engh, Thorvald A., Scandinavian Journal of Metallurgy (1998), 27(3), 133–140.

 3.       Liquid-solid equilibria in the Cr-Si-C and Cr-Fe-Si-C systems; Kossyrev, K.; Olsen, S.E.; Rosenqvist, T., Scandinavian Journal of Me-tallurgy (1995), 24(5 & 6), 207–15.

 4.       Liquid immiscibility in the Cu-Ni-S-Si system; Kvamme, Svein Tore; Nummedal, Frode; Rosenqvist, Terkel, Scandinavian Journal of Metallurgy (1993), 22(6), 295–9.

 5.       Theory of copper smelting; Rosenqvist, Terkel, Razvitie Teor. Osnov Metallurg. Protsessov Pr-va Nikelya, Kobal’ta i Medi. Gos. Proekt. i NII Nikel-kobal’t. Prom-sti (Gipronikel), S.-Petersburg (1991), 19–32.  

 6.       Thermodynamics of oxide-sulfide equilibria for chromium, vanadium and titanium; Pei, Benyan; Rosenqvist, Terkel, Scandinavian Journal of Metallurgy (1991), 20(6), 331–40.

 7.       Phase relations in the titanium-silicon-calcium-oxygen system under reducing conditions, and silicothermic reduction of titanium oxide; Ye, Guozhu; Rosenqvist, Terkel, Scandinavian Journal of Metallurgy  (1991), 20(4), 222–8.

 8.       Recovery of reactive metals (manganese, chromium, vanadium) from titaniferous slags by sulfiding; Njau, Gregory J.; Pei, Benyan; Rosenqvist, Terkel, Scandinavian Journal of Metallurgy (1991), 20(2), 149–56.

 9.       Manufacture of synthetic rutile from slags obtained from the smelting of impure ilmenite; Borowiec, Krzyszof; Rosenqvist, Terkel; Tuset, Johan Kristian Skei,  NO 160505 B 19890116 (1989).  

10.       Synthetic rutile from titaniferous slags by a pyrometallurgical route; Borowiec, K.; Rosenqvist, T.; Tuset, J. Kr.; Ulvensoen, J.H., Pyrome­tall. ‘87, Pap. ”Pyrometall. ‘87” Symp. (1987), 91–119.

11.       Discussion of ”thermodynamics of the silicon-carbon-oxygen system for the production of silicon carbide and metallic silicon”; Rosenqvist, T.; Tuset, J.K., Metallurgical Transactions B: Process Metallurgy  (1987), 18B(2), 471–2.  

12.       Thermodynamics of sulfation of impurities in titaniferous slags; Borowiec, Krzyszof; Rosenqvist, Terkel, Edited by Kudryk, Val; Rao, Y. Kris, Phys. Chem. Extr. Metall., Proc. Int. Symp. (1985), 79–96.  

13.       Phase relations and oxygen potentials in the iron-titanium-magnesium-oxygen system; Borowiec, Krzyszof; Rosenqvist, Terkel, Scandinavian Journal of Metallurgy (1985), 14(1), 33–43.  

14.       Thermodynamics of copper smelting; Rosenqvist, Terkel, Edited by Sohn, Hong Yong; George, David B.; Zunkel, Alan D., Adv. Sulfide Smelting, Proc. Int. Sulfide Smelting Symp. Extr. Process Metall. Meet. Metall. Soc. AIME (1983), 1, 239–55.  

15.       On the iron-titanium-magnesium-oxygen system, phase relations during reduction of Norwegian ilmenite; Borowiec, K.; Rosenqvist, T.,SINTEF Rapp. (1982), (STF34 A82100), 8 pp.

16.       Principles of Extractive Metallurgy. 2nd Ed; Rosenqvist, Terkel, Mc- Graw-Hill (1983), 506 pp..  

17.      Phase relations and oxidation studies in the system iron-ferric oxide-titania at 700–1100°C; Borowiec, Krzyszof; Rosenqvist, Terkel, Scandinavian Journal of Metallurgy (1981), 10(5), 217–24.  

18.       Phase relations and thermodynamics of the copper-iron-sulfur-oxygen system at 700–1000°C; Rosenqvist, Terkel; Hofseth, Audun, Scandinavian Journal of Metallurgy (1980), 9(3), 129–38.  

19.       Thermodynamics of metall-sulfur-oxygen systems; Rosenqvist, Terkel, Prepr. – Int. Conf. Adv. Chem. Metall. (1979), 1, Paper 2, 18 pp..  

20.       Thermodynamics of the reaction between magnesium and sulfur in carbon saturated iron at 1260°C; Engh, T. A.; Midtgaard, H.; Børke, J.C.; Rosenqvist, T., Scandinavian Journal of Metallurgy (1979), 8(5), 195–8.  

21.       Phase equilibria in the pyrometallurgy of sulfide ores; Rosenqvist, Terkel, Metallurgical Transactions B: Process Metallurgy (1978), 9B(3), 337–51.

22.       Activities in liquid iron-manganese-silicon alloys, Gee, R.; Rosenqvist, T., Scandinavian Journal of Metallurgy (1978), 7(1), 38–41.  

23.       Gas equilibriums for the reduction of magnetite and commercial iron ore pellets with carbon monoxide at 700–900°C; Fakhoury, Saad Sami; Rosenqvist, Terkel, Scandinavian Journal of Metallurgy (1978), 7(1), 3–4.

24.       Gibbs energy of formation of sulfur dioxide. A high temperature electrochemical study; Rosenqvist, Terkel; Haugom, Jack, Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 1: Physical Chemistry in Condensed Phases (1977), 73(6), 913–19.

25.       Thermodynamic studies of metal-sulfur-oxygen equilibriums at high temperatures; Rosenqvist, Terkel, Edited by Tilli, Markku, High Temp. Mater. Phenom., Proc. Nord. High Temp. Symp., 4th (1975), 1, 25–45.

26.       The vapor pressure of liquid manganese and activities in liquid manganese-silicon and carbon-saturated manganese-silicon alloys, By Gee, R.; Rosenqvist, T., Scandinavian Journal of Metallurgy (1976), 5(2), 57–62.

27.       Equilibrium relations between liquid copper, iron-copper matte, and iron silicate slag at 1250.deg.; Geveci, Ahmet; Rosenqvist, Terkel, Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy, Section C: Mineral Processing and Extractive Metallurgy (1973), 82(Dec.), 193–201.  

28.       Thermodynamics of iron-sulfur-oxygen melts at 1200.deg; Stofko, M.; Schmiedl, J.; Rosenqvist, T., Scandinavian Journal of Metallurgy (1974), 3(3), 113–18.  

29.       Principles of Extractive Metallurgy; Rosenqvist, Terkel, McGraw-Hill, Series in Materials Science and Engineering, (1974), 546 pp.

30.       Thermodynamics of silicon sulfides and zinc sulphide; Rosenqvist, Terkel; Tungesvik, Karl, Transactions of the Faraday Society (1971),  67(Pt. 10), 2945–51.

31.       Thermochemical Data for Metallurgists, Rosenqvist. Terkel, (1970), 91 pp.  

32.       Thermodynamics of continuous copper smelting, By Johansen, Ernst B.; Rosenqvist, Terkel; Torgersen, Per T., Journal of Metals (1970),  22(9), 39–47.

33.       Partial pressure of sulfur over copper-sulfur melts at 1200.deg.; Nagamori, Meguru; Rosenqvist, Terkel, Metallurgical Transactions (1970), 1, 329–30.  

34.       Decomposition pressures and phase equilibriums of the higher sulfides of cobalt and nickel; Leegaard, Thomas; Rosenqvist, Terkel, Zeitschrift füer Anorganische und Allgemeine Chemie (1964), 328(5–6), 294–8.  

35.       Thermodynamic study of iron sulfide-iron oxide melts; Bog, Sigmund; Rosenqvist, Terkel, Natl. Phys. Lab., Symposium (1959), No. 9, Vol. 2(Paper 6B), 2–7.

36.       Sulfur oxides and sulfates from pyrite; Rosenqvist, Terkel, GB 830233  1960030, (1960)

37.       A high-temperature manometer and the decomposition pressure of pyrite; Bog, Sigmund; Rosenqvist, Terkel, Transactions of the Faraday Society (1959), 55, 1565–9.

38.       Thermodynamics of metal sulfides. II. The thermodynamics of iron-copper mats and their equilibrium with magnetite; Rosenqvist, Terkel; Hartvig, Tor, Norges Tek.-Naturvitenskapelige Forskningsråd Met. Kom. Meddel (1958), No. 12, 21–52.

39.       Thermodynamics of metal sulfides. I. A thermodynamic study of the iron sulfide-iron oxide melts; Bog, Sigmund; Rosenqvist, Terkel, Norges Tek.-Naturvitenskapelige Forskningsråd Met. Kom. Meddel (1958), No. 12, 1–20.  

40.       Kinetic relations in the reduction of oxide ores; Rosenqvist, Terkel, Tidsskrift for Kjemi, Bergvesen og Metallurgi (1957), 17, 1–6.

45.       Production of sulfur oxides and sulfates from pyrite; Rosenqvist, Terkel, US 2869999 19590120, (1959) 

46.       Silicothermic reduction of magnesia and ferrosilicon activities; Ellingsæter, Bernt; Rosenqvist, Terkel, Transactions of the American Institute of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers (1956),  206, 1111–12.  

47.       Silicothermic reduction of magnesia and ferrosilicon activities; Ellingsaeter, Bernt; Rosenqvist, Terkel, Journal of Metals (1956),  8, 1111–12.  

48.       Magnetic and crystallographic studies on the higher antimonides of iron, cobalt, and nickel; Rosenqvist, T., Acta Crystallographica (1954),  7, 636.  

49.       A thermodynamic study of iron, cobalt, and nickel sulfides; Rosenqvist, Terkel, Journal of the Iron and Steel Institute, London (1954), 176, 37–57.  

50.       The reaction between iron sulfide and sulfur dioxide; Rosenqvist, T.; Hynne, P.H., Tidsskrift for Kjemi, Bergvesen og Metallurgi (1953),  13, 196–200.  

51.       Solid solubility of sulfur in iron; Rosenqvist, Terkel; Dunicz, Boleslaw L., Journal of Metals (1952), 4(Trans.), 604–8.  

52.       Determination of microgram quantities of sulfide sulphur; Dunicz, Boleslaw L.; Rosenqvist, Terkel, Anal. Chem. (1952), 24, 404–6.  

53.       The activity of sulfur in liquid steel; the influence of copper; Rosenqvist, Terkel; Cox, Earl M., Journal of Metals (1950), 188(Trans.), 1389–93.  

54.       A thermodynamic investigation of the system silver-silver sulphide; Rosenqvist, Terkel, Transactions of the American Institute of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers (1949), 1(No. 8, Trans.), 451–60.  

55.       Thermodynamic relations of immiscibility and crystallization of molten silicates; Barth, Tom F.W.; Rosenqvist, Terkel, American Journal of Science (1949), 247, 316–23.  

56.         The theory of silicate melts as ionic electrolytes and its application to metallurgical chemistry; Rosenqvist, Terkel, Tidsskrift for Kjemi, Bergvesen og Metallurgi (1947),7, 120–4

57.       Magnetic behavior and combining conditions in the chromium antimonides; Haraldsen, Haakon; Rosenqvist, Terkel, Tidsskrift for Kjemi, Bergvesen og Metallurgi (1943), 3, 81–2.  

58.       Magnetic relations and binding relation in chromium antimonides;Haraldsen, Haakon; Rosenqvist, Terkel, Tidsskrift for Kjemi, Bergvesen og Metallurgi (1943), 3, 81–2. 

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS