Hjem

Akademiets lærerpris

Det Norske Videnskaps-Akademis lærerpris ble opprettet til minne om Daniel Føllesdal (1869 -1923), kona Bertha (1871-1937) og seks av deres barn som også var lærere. Prisen på 50.000 kroner deles ut annethvert år, første gang var i 2009. Professor Inger Moen, tidligere preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, ledet priskomiteen fram til 2015 da Svein Sjøberg overtok ledervervet.

 

Ny leder av priskomiteen Svein Sjøberg. Foto: Ola SætherSvein Sjøberg, leder av priskomiteen. Foto: Ola Sæther

Priskomiteen har fire medlemmer som oppnevnes av Akademiet. I komiteen for perioden 2017 - 2019 sitter: Svein Sjøberg (leder), Cecilie Mauritzen, Hilde Sandvik og Steffen Handal. Sistnevnte representerer Utdanningsforbundet.

Akademiets lærerpris skal gå til en lærer i grunnskolen eller videregående skole som har gjort en ekstraordinær faglig og pedagogisk innsats. I valg av prisvinner legges det vekt på lærerens evne til å skape interesse for faget hos elevene og fremme deres evne og vilje til å arbeide videre med faget etter avsluttet skolegang.

Både rektorer, lærere, elever og foreldre kan nominere kandidater til Lærerprisen. Priskomiteen leverer sin innstilling til styret i Det Norske Videnskaps-Akademi som velger prisvinner.

Forslag sendes leder av priskomiteen Svein Sjøberg på epostadresse svein.sjoberg@ils.uio.no. Forslaget skal være 2-3 sider langt og sendes som PDF-vedlegg.

Vinnerne av Akademiets lærerpris i 2017

Obligatorisk!Anne-Marit Selstø Rathke, Linn-Merethe Kipsgård Godfrey og Terje Pedersen mottar sine diplomer for Akademiets Lærerpris fra Ole M. Sejersted og Svein Sjøberg på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte 3. mai på Grand Hotel. Foto: Thomas Barstad Eckhoff
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS