Hjem

Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi

I DNVAs ærverdige bygg holder et unikt forskningssenter til, som siden 1992 har huset mer enn 1000 fremragende forskere fra hele verden.  

Senter for grunnforskning, på engelsk Centre for Advanced Study (CAS), er et frittstående forskningssenter som hvert år tar imot tre internasjonale og tverrfaglige forskningsgrupper. Målet er å styrke og internasjonalisere uavhengig grunnforskning.

CAS ble etablert av DNVA i 1989, og er organisert som en uavhengig stiftelse med styre oppnevnt av DNVA, Universitets- og høgskolerådet og Norges forskningsråd (NFR).

Forskningsgruppene ved Senter for grunnforskning (CAS) blir bedt om å holde lunsjseminarer hvert semester. Her holder Heather Swanson foredrag om domestisering.Forskningsgruppene ved Senter for grunnforskning (CAS) blir bedt om å holde lunsjseminarer hvert semester. Her holder Heather Swanson foredrag om domestisering.

Tar imot søknader hver høst

Hvert år kan fast ansatte forskere ved senterets samarbeidspartnere søke om å danne en internasjonal og tverrfaglig forskningsgruppe for ett års opphold ved CAS.

Forskningsaktivitetene ved senteret er organisert med en gruppe innen hvert av følgende tre fagområder:

Gruppene har en kjerne bestående av seks til åtte forskere som er ved senteret mer eller mindre hele forskningsåret. I tillegg kan gruppene ha flere forskere på kortere opphold. Normalt vil til sammen 40-45 forskere fra 10 -15 forskjellige nasjoner forske ved CAS i løpet av et år.

Søkerne går gjennom en omfattende søknadsprosess. I første runde velger styret ved Senter for grunnforskning hvilke prosjekter som går videre til andre runde. Etter en internasjonal fagfellevurdering blir til slutt tre prosjekter valgt to år i forveien av oppholdet.

Neste utlysning kan forventes i oktober med søknadsfrist januar 2018.    

- Mest produktive året i min karriere

Forskerne ved Senter for grunnforskning (CAS) får tildelt lyse og fine kontorer. Her jobber Inger-Maren Rivrud, som var med i forskningsprosjektet Climate effects on harvested large mammals.Forskerne ved Senter for grunnforskning (CAS) får tildelt lyse og fine kontorer. Her jobber Inger-Maren Rivrud, som var med i forskningsprosjektet Climate effects on harvested large mammals.

Administrasjonen ved senteret legger til rette for at forskerne skal kunne vie så mye som mulig av sin tid til forskningsprosjektet. Administrasjonen bistår i forberedelser og utførelser av konferanser, tilbyr teknisk utstyr, bibliotektjenester, og felles lunsj hver dag.

Dette er en av grunnene til at mange av forskerne beskriver forskningsåret ved CAS som det mest produktive i hennes/hans karriere.

2017/2018-prosjekter - Fra historie til teoretisk kjemi

Senter for grunnforskning (CAS) har felles lunsj hver dag. Her: Professor Houston Smit og Professor Jon Swenson.Senter for grunnforskning (CAS) har felles lunsj hver dag. Her: Professor Houston Smit og Professor Jon Swenson.

En viktig del av CAS-konseptet er at senteret legger til rette for kommunikasjon og samarbeid på tvers av forskningsfelt. Prosjektene for 2017/2018 er varierte, og stiller gode spørsmål om fortid og fremtid:

SynSem: From Form to Meaning - Integrating Linguistics and Computing mener at språk er kjernen av menneskets intelligens, og den formelle og kodede tilnærmingen til det må være tverrfaglig. Derfor ønsker de å forene de teoretiske og praktiske innfallsvinklene innen data lingvistikk, og skape fruktbare samarbeid som vil gjøre fagfeltet bedre rustet til å takle fremtidens utfordringer.

Molecules in Extreme Environments har som mål å forstå kjemi under ekstremt trykk og intense forhold ute i universet, som på en roterende hvit dverg stjerne eller nøytronstjerne. Under slike forhold endres kjemien på måter som ikke lett kan forutses eller forstås ut fra vår jordiske eksistens, men denne forskergruppen ønsker å tilegne seg denne kunnskapen.

The Nordic "Civil Wars" in the High Middle Ages in a comparative perspective har en teori om at borgerkrigene som herjet i Norden mellom 1130 og 1260 ikke var så utbredte og kaotiske som tidligere hevdet. Gjennom tverrfaglig samarbeid, håper de å få en dypere forståelse av disse krigene, og hvordan de passer inn i en bredere europeisk kontekst, både i fortid og nåtid.

Les mer om tidligere og framtidige forskningsprosjekt her.

De mange prestisjetunge prisene tildelt CAS-forskere er noe av det som demonstrerer bredden og kvaliteten på forskningen ved senteret.

Nobelprisen i fysiologi eller medisin, NWO Spinoza Prize, John Desmond Bernal Prize of the Society for Social Studies of Science, Kavliprisen og Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning er noen av prisene tildelt forskere med tilknytning til CAS.

Vitenskapelig leder ved Senter for grunnforskning, Professor Vigdis Broch-DueVitenskapelig leder ved Senter for grunnforskning, Professor Vigdis Broch-Due

Vitenskapelig leder Vigdis Broch-Due

Senterets administrasjon på til sammen fem ansatte ledes av en vitenskapelig leder som velges av styret i treårs perioder. 1/3 av stillingen er avsatt lederens eget forskningsarbeid.

I 2014 valgte senterets styre Professor Vigdis Broch-Due som ny vitenskapelig leder og ansvarlig for den daglige driften av CAS. Fungerende styreformann er professor Geir Ellingsrud.

Vigdis Broch-Due er professor i sosialantropologi ved universitetet i Bergen, men har også et spesial professorat i internasjonale fattigdomsstudier knyttet til det samfunnsvitenskapelige fakultet. I tillegg til erfaring fra forsknings- og undervisningsstillinger ved universiteter i Washington, Oslo, Uppsala, Cambridge, London og Rutgers University, har hun også blant annet vært involvert i FNs fattigdomsbekjempelsesarbeid og internasjonale bistandsevalueringer.

Broch-Dues forskning i Kenya og Øst Afrika spenner seg over tre tiår. Hun har utført mange etnografiske studier av ulike Turkana grupper (gjetere, bønder, fiskere), og mer nylig i grenseområder der også Turkana og Samburu, Borana, Somali og Pokot holder til. Fattigdommens historie og etnografi er et annet spesialfelt; inkludert den europeiske siden middelalderen, og det britiske imperiet med fokus på India og Afrika. Hun har vært involvert i en rekke dokumentarfilmer i Kenya, India og Sør-Amerika.

Broch-Due har utgitt et bredt spekter av bøker og artikler. Kjønn og kosmologi, materialitet, ulikhet og vold, forholdet mennesker og dyr, kolonialisering, bistand og globalisering er sentrale tema. Broch-Dues nyeste bøker Trusting and its Tribulations: Interdiciplinary Engagements with Intimacy, Sociality and Trust (Berghamn) og Violent Reverberations: Global Modalities of Trauma (Palgrave) kommer ut i 2016.

Ny kommunikasjonssatsning

Senter for grunnforskning (CAS) feiret ny nettside på Litteraturhuset i april 2016. Gruppeleder Professor Camilla Serck-Hanssen for forskningsprosjektet Disclosing the Fabric of Reality- Metaphysics in the Age of Science holdt et engasjerende innlegg om hvorfor humanistisk forskning er viktig.Senter for grunnforskning (CAS) feiret ny nettside på Litteraturhuset i april 2016. Gruppeleder Professor Camilla Serck-Hanssen for forskningsprosjektet Disclosing the Fabric of Reality- Metaphysics in the Age of Science holdt et engasjerende innlegg om hvorfor humanistisk forskning er viktig.

I 2016 lanserte CAS ny nettside. Nettsiden fungerer som en informasjonskanal ut til forskere og offentligheten, så vel som et verktøy for senterets forskere og administrasjonen.

Målet med den nye nettsiden er å gjøre senteret mer kjent, og å nå bredere ut med all den spennende forskningen som finner sted ved senteret.

CAS er nå også på Facebook og Twitter, og du kan laste ned Senterets podcast i iTunes eller høre på Soundcloud.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS